Natječaj za rješenje kompleksa ´Sunčana vrata´ u Blok centru II u Osijeku

Gradnja d.o.o. Osijek raspisuje, Društvo arhitekata garada Osijeka (DAO) provodi javni, otvoreni, projektni, u jednom stupnju, anonimni
NATJEČAJ za idejno arhitektonsko rješenje kompleksa Sunčana vrata u Blok centru II u Osijeku.

RASPISIVAČ / INVESTITOR NATJEČAJA
Gradnja d.o.o. Osijek, Ribarska 1, MB 3025829, OIB 77971360833,
koju zastupa Glavni direktor Berislav Šmit, dipl.oecc.

PROVODITELJ NATJEČAJA
Društvo arhitekata Grada Osijeka (DAO), Osijek, Prolaz Matice Hrvatske 1, MB 3397491, OIB 36694158737,
kojeg zastupa Predsjednica DAO, Danijela Lovoković, dipl.ing.arh.

PREDMET NATJEČAJA

izrada idejnog arhitektonskog rješenja poslovno-stambenog kompleksa Sunčana vrata i okolnog parternog prostora u Blok centru II u Osijeku. Natječaj se provodi u skladu s Pravilnikom o natječajima s područja arhitekture i urbanizma (Narodne novine broj 112/06) Udruženja hrvatskih arhitekata i Hrvatske komore arhitekata.

PRAVO SUDJELOVANJA
imaju sve stručne fizičke osobe koji su hrvatski državljani i pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj. Stručnost je zadovoljena kada je najmanje jedan autor ovlašteni arhitekt ili dipl.ing.arh.

REGISTARSKI BROJ NATJEČAJA PRI ODBORU ZA NATJEČAJE: 113-10-0S-A.

ROKOVI:
– početak Natječaja: 17. siječnja 2011. godine
– rok za postavljanje pitanja: 14. veljače 2011. godine
– rok za predaju radova: 2. svibnja 2011. godine

NAGRADE:
I nagrada: 110.000,00 kn netto
II nagrada: 80.000,00 kn netto
III nagrada: 50.000,00 kn netto

Natječajne podloge (natječajni elaborat) mogu se poslati poštom ukoliko se na telefax 031 235-035 ili na e-mail adresu gradnja@gradnja.hr pošalje preslik uplate i točna adresa na koju se šalju natječajne podloge. Isto tako, natječajne podloge se mogu podići osobno u prostorijama poduzeća Gradnja d.o.o. Osijek, Ribarska 1, Osijek (telefon za kontakt 031 235-000). Natječajne podloge se naplaćuju 200,00 kn, uplatom na žiro račun Društva arhitekata grada Osijeka, broj računa 2340009-1100144775 kod Privredne banke Zagreb, OIB 36694158737. Ova uplata se ne vraća natjecateljima. Natječajne podloge mogu se dobiti na uvid u gradskim i županijskim društvima arhitekata.

OCJENJIVAČKI SUD
1. Miroslav Pavlinić, dipl.ing.arh. – predstavnik DAO
Predsjednik Ocjenjivačkog suda
2. Berislav Šmit, dipl.oecc. – predstavnik Gradnje d.o.o. Osijek
3. Zvonimir Pleša, ing.arh. – predstavnik Gradnje d.o.o. Osijek
4. Danijela Lovoković, dipl.ing.arh. – predstavnik DAO
5. Ranko Radunović, dipl.ing.arh. – predstavnik DAO – zamjenik člana: Josip Špoljarić, dipl.ing.građ. – predstavnik Gradnje d.o.o. Osijek
– tehnička komisija: Ivana Miličević, ing.arh. i Marsela Katić, arh.teh.
– tajnica Natječaja: Željka Jurković, dipl.ing.arh., predstavnik DAO Ocjenjivački su će, po potrebi, koristiti stručne savjetnike – stručnjake iz pojedinih struka, prvenstveno iz prometnih i ekonomskih znanosti. Natječaj se provodi u skladu s Pravilnikom o natječajima s područja arhitekture i urbanizma (Narodne novine broj 112/06) Udruženja hrvatskih arhitekata i Hrvatske komore arhitekata.

OCJENJIVAČKI SUD

Privitci:

Sažetak natječajnog programa

Granica obuhvata