Natječaj za gradsku Rivu u Puli


—-
Grad Pula u suradnji s Društvom arhitekata Istre – Societá architetti dell`Istria (DAI-SAI) organizira Natječaj za izradu idejnog urbanističkog rješenja uređenja gradske Rive u Puli.

Cilj i svrha natječaja su dobivanje najboljeg idejnog urbanističkog rješenja lokacije koja je predmet Natječaja, a koje će poslužiti kao valjana stručna podloga za izradu Urbanističkog plana uređenja.

Pravo sudjelovanja u natječaju imaju:

1. URBIS 72 d.d. Pula, ovlaštena osoba Boris Petronijević, dipl.ing.arh.
2. Saša Randić, dipl.ing.arh. i Idis Turato, dipl.ing.arh.
RANDIĆ – TURATO ARHITEKTONSKI BIRO d.o.o. Rijeka
3. doc. Nikola Bašić dipl.ing.arh., Zadar / Split
4. prof. Hrvoje Njirić dipl. ing.arh., Split
5. Pero Puljiz dipl.ing.arh. i Branimir Medić dipl.ing.arh.
De Architekten Cie / Amsterdam – Zagreb
6. STUDIO 3LHD d.o.o., Zagreb, ovlaštena osoba Tatjana Grozdanić Begović,   dipl.ing.arh.

Pored pozvanih autora/autorskih grupa iz prethodne točke, pravo sudjelovanja imaju stručne fizičke osobe sa prebivalištem i pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj. Stručnost je zadovoljena kada je najmanje jedan autor ovlašteni arhitekt koji zadovoljava sve uvjete natječaja.

Početak natječaja je 28.01.2011. godine, rok za postavljanje pitanja je 01.03.2011. godine dok je rok za predaju natječajnih radova  30.05.2011. godine.

Ukoliko do roka predaje prispije najmanje devet radova  koji su stručno izrađeni i odgovaraju   Uvjetima Natječaja, Ocjenjivački sud se obavezuje dodijeliti slijedeće nagrade:

I.   Nagrada:    125.000 kuna
II.  Nagrada:      75.000 kuna
III. Nagrada:      50.000 kuna

Ukoliko stigne manji broj od devet Natječajnih radova, a koji su u skladu s Uvjetima Natječaja, proporcionalno će se smanjiti broj i fond nagrada.

Za ocjenu radova Raspisivač je imenovao Ocjenjivački sud u sastavu kako slijedi:

Ocjenjivački sud:

1. prof. dr. sc. Tihomir Jukić, dipl.ing.arh.,  predstavnik Naručitelja / Raspisivača
2. prof. Janez Koželj, dipl.ing.arh., predstavnik Naručitelja / Raspisivača
3. Boris Miletić, dipl.oecc., predstavnik Naručitelja / Raspisivača
4. dr.sc.Valter Boljunčić, predstavnik Naručitelja / Raspisivača
5. Davor Matticchio, dipl.ing.arh., predstavnik Naručitelja / Raspisivača
6. Franc Branko Ancelj, dipl.ing.arh., predstavnik Društva arhitekata Istre / DAI-SAI / UHA 
7. Damir Hrvatin, dipl.ing.arh., predstavnik Društva arhitekata Istre / DAI-SAI / UHA

Zamjenici:

1. Bernard Zenzerović, dipl.oecc., predstavnik Naručitelja / Raspisivača
2. Mario Smilović, dipl.ing.arh., predstavnik Društva arhitekata Istre/DAI-SAI/UHA

Stručni savjetnici:

1. Aleksandar Marković, dipl.ing.građ., predstavnik Naručitelja / Raspisivača
2. dr.sc. Lido Sošić, dipl.ing.pejzažne arhitekture, predstavnik Naručitelja / Raspisivača
3. Zoran Glivarec, dipl.ing.arh., predstavnik Naručitelja / Raspisivača

Tehnička komisija:

1. Ingrid Bulian, dipl.ing.arh. predstavnik Naručitelja/Raspisivača
2. Gabrijela Lovrić Cukon, dipl.ing.arh. predstavnik Naručitelja/Raspisivača

Tajnik natječaja:

1.Barbara Belić Raunić, dipl.ing.arh. predstavnik Naručitelja/Raspisivača

Natječaj se provodi u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi (NN 110/07 i 125/08) i Pravilnikom o natječajima s područja arhitekture i urbanizma (NN 112/06) Udruženja hrvatskih arhitekata, kojeg su se svi sudionici dužni pridržavati. Registarski broj natječaja je 115-11-PU-U.

Tekst raspisa natječaja može se preuzeti u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina www.nn.hr .

Uvjeti natječaja
Programske osnove

Obavijest o objavi
Obuhvat natječaja – pdf