Novi predsjednik Društva je Leonid Zuban

U petak je na izbornoj skupštini DAI-SAI-a izabran novi predsjednik, predsjedništvo, stručni savjet i sud časti u sljedećem sastavu:

Predsjednik:
Leonid Zuban

Predsjedništvo:
1. Dino Krizmanić
2. Jasminka Doblanović Peharda
3. Ana Slamar
4. Helena Sterpin
5. Aleksandar Paris
6. Dean Peteh
7. Leonid Zuban (predsjednik društva)
8. Eligio Legović (predsjednik Stručnog savjeta)

Stručni savjet:
1. Eligio Legović
2. Aleksandar Paris
3. Bruno Nefat
4. Alma Cvitan Matticchio

Sud časti:
1. Eduard Basanesse
2. Tatjana Brajnović Širola
3. Attilio Krizmanić

Opširnije informacije o samoj skupštini slijede za nekoliko dana nakon verifikacije zapisnika.