PROTO/E/CO/LOGICS

Spekulativni materijalizam u arhitekturi

Dvodnevni simpozij, Rovinj 6-7 kolovoz 2011.

Predavači: Wolf Prix, Reza Negarestani, Patrik Schumacher, Enric Ruiz Geli, Sanford Kwinter, Francois Roche, Ed Keller, Tom Kovac, Sylvia Lavin, Adrian Lahoud, Michael Meredith, Brett Steele, Daniela Zyman, Jeff Kipnis, Usman Haque, Yoshiharu Tsukamoto, Srećko Horvat, Bruno Juričić, Alisa Andrasek.

Simpozij će izdvojiti spekulativne smjerove u arhitekturi koji se kreću izvan bezazlenih i reduktivnih pristupa ekologiji, kroz pojmove kao što su “održivost” i “zeleno”. Kao što nas S. Žižek podsjeća, takozvana “ravnoteža prirode” je sama po sebi mit obzirom da su katastrofe oduvijek bile sastavni dio prirodne povijesti. Umjesto da idealiziramo prirodu, možemo li zamisliti sredstvo unutar stanja koje je već umjetno, prihvaćajući šum i pogrešku, te stvarnu složenost. Recentne tendencije u arhitekturi zauzimaju jedinstveni stav, sa estetski neobičnim i neprirodnim senzibilitetom koji proizlazi iz pomnog ispitivanja i studiranja naizgled prirodnih sistema. Te se spekulativne tendencije temelje na matematičkim i računalnim apstrakcijama koje mijenjaju način na koji razumijemo odnos materija-informacija. Umjesto da forma bude nadgradnja na materiju, materija je shvaćena kao aktivno sredstvo u vlastitom formiranju. Ti formativni pokreti omogućuju hibridizaciju i ugradnju kompleksnih prirodnih sredstava u arhitekturu. Kroz konvergenciju materija-informacija, te pod uvjetima koji su daleko od uravnoteženih, arhitektura započinje spajanje sa denaturaliziranom materijalnom ekologijom.

* Simpoziju će predhoditi “Agentware”, odjel Architectural Association’s Global School pod vodstvom Alise Andrasek. Radionica će istraživati scenarije  urbanog razvitka unutar Istre temeljenim na generativnim procedurama sa više-sredstvenim računalnim sistemima.

Pokrovitelj Simpozija je Maistra Rovinj.

PROTO/E/CO/LOGICS
http://www.genware.org/agentware/blog/?p=85

AA visiting school Rovinj:
http://www.genware.org/agentware/
http://www.genware.org/agentware/blog/?p=21