Natječaj za uređenje parka Kupalište Ribarska u VukovaruUDRUŽENJA HRVATSKIH ARHITEKATA (UHA)
raspisuje državni, javni, otvoreni, projektni, u jednom stupnju, anonimni

NATJEČAJ
za izradu idejnog urbanističko – arhitektonskog i krajobraznog rješenja
ZA UREĐENJE PARKA KUPALIŠTE RIBARSKA U VUKOVARU

RASPISIVAČ, ORGANIZATOR I PROVODITELJ
Udruženje hrvatskih arhitekata (UHA), Trg bana J. Jelačića 3/I, Zagreb,
koje zastupa predsjednik Hrvoje Hrabak, dia

Sredstva za provedbu natječaja osigurava Agrokor d.d.

PRAVO SUDJELOVANJA
Pravo sudjelovanja imaju sve stručne (diplomirani inženjeri arhitekture i krajobrazni arhitekti) fizičke osobe koje su hrvatski državljani i pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

ROKOVI
Početak natječaja: ponedjeljak, 20. lipnja 2011.
Rok za postavljanje pitanja natjecatelja: srijeda, 20. srpnja 2011.
Rok predaje natječajnih radova: četvrtak, 22. rujna 2011.

Natječajne podloge mogu se podići i naručiti radnim danom od 9-16 sati u Udruženju hrvatskih arhitekata, Trg bana J. Jelačića 3/I, Zagreb, uz 300 kn, plativih u gotovini na blagajni ili žiro-račun Udruženja hrvatskih arhitekata br. 2360000-1101550751. Zagrebačka banka d.d., Zagreb, svrha doznake: podloge za natječaj UREĐENJE PARKA KUPALIŠTE RIBARSKA, s pozivom na broj – OIB.

Natječajne podloge mogu se dobiti na uvid u regionalnim, županijskim i gradskim društvima arhitekata.

NAGRADE
Ako do određenog roka pristigne najmanje pet (5) radova koji su stručno izrađeni i odgovaraju Uvjetima natječaja, Ocjenjivački se sud obvezuje dodijeliti sljedeće nagrade u točnom netto iznosu i rasporedu:

I. nagrada       40.000,00 kn
II. nagrada      24.000,00 kn
III. nagrada    16.000,00 kn

OCJENJIVAČKI SUD
Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu tri (3) člana:
prof. Mladen Jošić, dipl.ing.arh, predsjednik Ocjenjivačkog suda, predstavnik UHA
dr.sc. Mara Marić, dipl.ing.agr.-ur.kraj, dopredsjednica Ocjenjivačkog suda, predstavnik HDKA
Maja Furlan Zimmermann, dipl.ing.arh, predstavnik UHA

Zamjenik Člana OS-a
Ivana Ergić, dipl.ing.arh, predstavnik UHA

Stručni savjetnik za povijesno nasljeđe i urbanizam
dr.sc. Zlatko Karač, dipl.ing.arh.

Tehnička komisija
Siniša Bodrožić, dipl.ing.arh, predstavnik UHA

Tajnik natječaja
Ariana Korlaet, dia

Natječaj je raspisan u skladu s Pravilnikom o natječajima s područja arhitekture i urbanizma (NN 112/06) Udruženja hrvatskih arhitekata i Razreda arhitekata HKAIG kojeg su se svi sudionici natječaja obvezni pridržavati. Registarski broj natječaja 120-11-VU-UAK.

OCJENJIVAČKI SUD

Opći uvjeti Natječaja za uređenje parka Kupalište Ribarska u Vukovaru.pdf
Program Natječaja za uređenje parka Kupalište Ribarska u Vukovaru.pdf