Izašao 5. broj “Otvorenog Muzila”


U novom broju novina građanske inicijative za Muzil “Volim Pulu” možete pročitati otvoreno pismo presjednika UHA-e, Hrvoja Hrabaka, i presjednika DAI-SAI-a, Leonida Zubana, vijećnicima županijske skupštine Istarske županije, kao i transkript rasprave “Prostorna problematika na Jadranu i uloga struke”, održane u travnju u DAI-SAI-u.
Pdf izdanje novina možete pogledati ovdje.