Zapisnik Predsjedništvo DAI-SAI 19.09.2011.

Dnevni red:

1. Prihvaćanje prijedloga dnevnog reda
2. Definiranje datuma Skupštine članova DAI-SAI
3. Izvještaj sa sastanka predstavnika DAI-SAI s pročelnikom Odjela za prostorno uređenje Grada Pule Giordanom Škuflićem po pitanju obavijesti ovlaštenim arhitektima i inženjerima u smislu njihove zakonske usklađenosti s dokumentima prostornog uređenja, zakonima i drugim obvezujućim propisima
4. Dopune i izmjene Statuta Društva
5. Utvrđivanje visine godišnje članarine
6. Razmatranje dopisa/apela Glazbene škole Ivana Matetića Ronjgova
7.
Razno

Zapisnik Predsjedništvo 19.09.2011.