Rezultati natječaja za uređenje Podcentra grada Poreča /Špadići – Veli-Mali Maj/

Objavljujemo rezultate natječaja za izraduidejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja Podcentragrada Poreča /Špadići – Veli-Mali Maj/.

REGISTARSKI BROJ 108-10-PO-UA
Poreč, 23. ožujak 2011.

Ocjenjivački sud koji je djelovao u sastavu:

Ocjenjivački sud
Predsjednica:
prof.dr.sc. Hildegard Auf-Franić, dipl.ing.arh., predstavnica Raspisivača /Grad Poreč/,

Zamjenica Predsjednice:
Alma Cvitan – Matticchio, dipl.ing.arh., predstavnica Društva arhitekata Istre /DAI-SAI/,

Članovi:
Eđidio Kodan, Predsjednik Gradskog vijeća Grada Poreča, predstavnik Raspisivača /Grad Poreč/,
Robert Rabac, dipl.ing.arh.,predstavnik Raspisivača /Grad Poreč/,
Hrvoje Stipić, predstavnik Allegheny Financial d.o.o.
Ivan Vučić, dipl.ing.grañ., predstavnik Allegheny Financial d.o.o.
Stojan Skalicky, dipl.ing.arh., predstavnik Zveze prijateljev mladine Maribor

Zamjenici članova :
Marina Kalogjera, dipl.ing.arh., predstavnica Raspisivača /Grad Poreč/
Remigio Mušković, predstavnik Allegheny Financial d.o.o.
Božidar Raušl, predstavnik Zveze prijateljev mladine Maribor

Tehnička komisija
Jasminka Zrinščak, dipl.ing.grañ., Grad Poreč
Đulijano Petrović, dipl.ing.geod., Grad Poreč
Anica Babić, Grad Poreč

Tajnik
Damir Hrvatin, dipl.ing.arh., Grad Poreč

Na temelju Pravilnika o natječajima s područja arhitekture i urbanizma (“Narodne novine”, br. 112/06.), dana 23. ožujka 2011. godine, donio je odluku o nagradama kako slijedi:

ODLUKA

I. NAGRADA
ne dodjeljuje se

II. NAGRADA

Rad pod oznakom “010″ – za Podcjelinu II - 60.000,00 kuna

Autori :
PROARH d.o.o., Zagreb
Davor Mateković, dipl.ing.arh.
Tomislav Stojan
Jadranko Kereković
Tatjana Cafuk
Andrea Bušić
Tena Zmijarević
Mirna Melez

plakat 1

Rad pod oznakom “015″ – za Podcjelinu I – 60.000,00 kuna

Autori :
3LHD d.o.o., Zagreb
Saša Begović
Marko Dabrović
Tatjana Grozdanić – Begović
Silvije Novak
Irena Mažer – Hranuelli
Vibor Granić
Tomislav Soldo
Ida Ister

plakat 1
plakat 2
plakat 3
plakat 4

III. NAGRADA

Rad pod oznakom “002″ – 40.000,00 kuna

Autori :
Damir Rako, dipl.ing.arh., Split
Sanja Radovniković, dipl.ing.arh., Split

Suradnici :
Renato Nazlić, dipl.ing.arh.
Petra Klarić, dipl.ing.arh.
Tea Pezzi, dipl.ing.arh.
Maja Novaković, dipl.ing.arh.
Marija Batina – Bulić, dipl.ing.arh.
Mićo Jakovčević, dipl.ing.građ.
Ognjen Truta, dipl.ing.građ.
Siniša Radić, dipl.ing.str.

plakat 1
plakat 2
plakat 3
plakat 4
plakat 5
plakat 6

Rad pod oznakom “011″ – 40.000,00 kuna

Autori :
Martina Jukić – Stanić, dipl.ing.arh., Zagreb
Karmen Prlić, dipl.ing.arh., Zagreb

Suradnici :
Zvonimir Prlić, dipl.ing.arh
Marko Stanić, dipl.dizajner
Rikard Blažićko
Vilijam Petrović, stud.arh.

plakat 1
plakat 2
plakat 3
plakat 4
plakat 5
plakat 6

Predsjednica ocjenjivačkog suda:

Prof.dr.Hildegard Auf-Franić, dipl.ing.arh., v.r.