Zapisnik Predsjedništvo DAI-SAI 14.05.2012.

Dnevni red:

1. Prihvaćanje dnevnog reda
2. Provedba natječaja za Trg kralja Tomislava u Puli
3. Sastanak DAI-SAI sa koncesionarom Luke nautičkog turizma Sv. Katarina i Luka 2 i Monumenti Kermas Istra d.o.o.

Zapisnik Predsjedništvo 14.05.2012.