Zapisnik godišnje skupštine DAI-SAI, 12. travanj 2012.

Poštovani članovi,
U privitku ćete pronaći Zapisnik godišnje skupštine Društva arhitekata Istre, održane 12. 04. 2012.

Dnevni red:

1. Prihvaćanje dnevnog reda
2. Financijsko i programsko izvješće za 2011. godinu
3. Izbor predstavnika DAI SAI pri UHA-i
4. Prijem novih članova u DAI-SAI
5. Koordinator za predpristupne fondove EU pri MMC-u LUKA
6. Izbor devetog člana Predsjedništva DAI-SAI
7. Razno

Zapisnik GS 12.04.2012.