Urbanističko – arhitektonski natječaj Dom umirovljenika i javni park

http://www.labin.hr/node/1893

GRAD LABIN – GRADONAČELNIK raspisuje otvoreni, javni, anonimni, državni, projektni, u jednom stupnju Urbanističko-arhitektonski natječaj za izradu Idejnog urbanističko – arhitektonskog rješenja zgrade Doma za starije osobe i javnog parka u Labinu.

REGISTARSKI BROJ NATJEČAJA utvrđen od strane Odbora za natječaje: 101-10-LB-UA
NARUČITELJ : Grad Labin – Gradonačelnik
ORGANIZATOR I PROVODITELJ NATJEČAJA
Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i gradnju Grada Labina kojeg zastupa Pročelnica i ovlašteni predstavnici Naručitelja.
PRAVO SUDJELOVANJA
Pravo sudjelovanja imaju sve pravne i fizičke osobe arhitektonske struke (dipl.ing.arh. i ing.arh.,) koje su hrvatski državljani i pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, koji ispunjavaju uvjete za projektiranje utvrđene Zakonom o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (NN broj 152/08.).
Osobe koje sudjeluju u izradi natječajnog rada kao suradnici ne moraju ispunjavati naprijed navedeni uvjet za projektiranje.

ROKOVI:
POČETAK NATJEČAJA: 03. kolovoza 2010. godine
ROK ZA POSTAVLJANJE PITANJA NATJECATELJA: krajnji rok je 23. kolovoza 2010. godine Sva pitanja koja bi Natjecatelji željeli postaviti Naručitelju i/ili Ocjenjivačkom sudu, a koja proizlaze iz eventualnih propusta ili nejasnoća u sadržaju dokumentacije za nadmetanje, moraju biti postavljena Naručitelju isključivo u pisanoj formi, odnosno dopisom, telefaksom ili elektroničkom poštom i to najkasnije do 23. kolovoza 2010. godine s naznakom: Pitanje za natječaj za Dom za starije osobe i javni park u Labinu.
Pitanja se dostavljaju na adresu Grad Labin – Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu koliša i gradnju, Titov trg 11, 52220 Labin, putem faxa 052/866-654 ili putem e-maila: anamarija.luksic@labin.hr.
ROK PREDAJE NATJEČAJNIH RADOVA: 15. listopada 2010. godine do 15 sati u prijemnu kancelariju u prizemlju zgrade gradske uprave Grada Labina, Titov trg 11, 52220 Labin bez obzira na način dostave.
Radovi se predaju u prijemnu kancelariju u prizemlju zgrade gradske uprave Grada Labina, Titov trg 11, 52220 Labin, a mogu se slati i poštom ili brzom dostavom na adresu Grad Labin – Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i gradnju,
52 220 Labin, Titov trg 11, s tim da i tada vrijedi utvrđeni rok predaje natječajnih radova .
Sve radove koji pristignu izvan utvrđenih rokova Ocjenjivački sud neće razmatrati.
DOKUMENTACIJA ZA NATJEČAJ
Dokumenatcija za natječaj može se preuzeti i naručiti radnim danom od 9,00 do 14,00 sati, do završetka natječaja na adresi Grad Labin – Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i gradnju, Labin, Titov trg 11, na telefon 052/852-321 ili 052/866-826, uz dokaz o uplaćenoj naknadi od 200,00 kn. Naknada se uplaćuje općom uplatnicom ili virmanom, na žiro račun Grada Labina broj : 2340009-1822200000, svrha doznake: «Natječaj – Dom za starije osobe u Labinu», s pozivom na broj 68-7803-OIB. Primatelj je GRAD LABIN; svrha doznake: Naknada – Dom za starije osobe u Labinu.

NAGRADE:
Ako do određenog roka prispije najmanje 5 natječajnih radova izrađenih prema Uvjetima natječaja , Ocjenjivački sud se obvezuje dodijeliti sljedeće nagrade iskazane u netto iznosu:
I. nagrada 100.000,00 kn
II. nagrada 60.000,00 kn
III. nagrada 40.000,00 kn .
Ako stigne manji broj natječajnih radova od 5 radova proporcionalno će se smanjiti iznos nagrade.
OCJENJIVAČKI SUD
Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu od 5 (pet) članova:
1. Prof.dr.sc. Hildegard Auf-Franić., dipl.ing.arh.,predstavnica Naručitelja– predsjednica
2. Tulio Demetlika, gradonačelnik, predstavnik Naručitelja
3. Moreno Milevoj dr.medic. , predstavnik Naručitelja
4. Alma Cvitan Matticchio , dipl.ing.arh., predstavnik Društva arhitekata Istre (DAI-SAI) – zamjenica predsjednice
5. Mario Smilović, dipl.ing.arh., predstavnik Društva arhitekata Istre (DAI-SAI)
Zamjenici članova :
1. Nevenka Gržalja dr.medic.
2. Marina Bertina dipl.ing.arh.
3. Marta Licul, ing.arh.
Tehnička komisija
1. Vesna Sagaj, dipl.ing.arh.
2. Dino Šumberac, ing.građ.
Tajnik: Anamarija Lukšić, dipl. ing. građ.
Ovaj natječaj raspisan je u skladu s odredbama Pravilnika o organizaciji i provođenju natječaja s područja arhitekture i urbanizma („Narodne novine“ broj 112/06.) Udruženja hrvatskih arhitekata i Razreda arhitekata HKAIG, kojeg su se svi sudionici natječaja dužni pridržavati.