POTPISAN UGOVOR ZA PROJEKT GRADNJE DRUŠTVENOG CENTRA I CRKVE NA VEŽICI

Rijeka, 7. ožujka 2013.
Grad Rijeka i Riječka nadbiskupija potpisali su u Nadbiskupskom domu ugovor s projektantskom tvrtkom Urbis 72 o izradi projektne dokumentacije temeljem koje će biti izdana lokacijska dozvola i potvrda glavnog projekta za izgradnju odnosno rekonstrukciju društveno-kulturnog centra i uređenje javnih površina te izgradnju nove župne crkve sv. Ane na Gornjoj Vežici.

Potpise na ugovor stavili su gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel, nadbiskup Ivan Devčić te direktor tvrtke Urbis 72 Giankarlo Župić. Polovicom prošle godine proveden je Javni natječaj za izradu idejnog rješenja društveno- kulturnog centra i župne crkve na Gornjoj Vežici. Investitori natječaja bili su Grad Rijeka i Riječka nadbiskupija, a zahvaljujući izvrsnoj međusobnoj suradnji, Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem pripremio je cjelokupan natječajni program i podloge. Provoditelj natječaja bilo je Društvo arhitekata Rijeka. 
S obzirom na to da će kompleks realizirati dva investitora, Grad Rijeka i Riječka nadbiskupija, potpisani su ugovori između Grada Rijeke i tvrtke Urbis 72,d.d. za izradu cjelokupne projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju društveno-kulturnog centra, uređenje javnih površina uključujući i parkovno zelenilo i potrebne infrastrukture, vrijedan oko 485.000 kuna (bez PDV-a), te ugovor između Riječke nadbiskupije i tvrtke Urbisa 72, d.d. za projektnu dokumentaciju nove župne crkve Svete Ane, vrijedan oko 450.000 kuna (bez PDV-a).

Ugovori se potpisuju istovremeno jer je Grad Rijeka, putem Odjela za urbanizam, preuzeo koordinaciju izrade idejnih projekata i društveno-kulturnog centra i crkve – o čemu je uoči ovog potpisivanja sklopljen međusobni Sporazum. 
Kako je prigodom potpisa ugovora naglasio Gradonačelnik Vojko Obersnel, Nadbiskupija i Grad Rijeka ovim projektom nastavljaju izvrsnu dosadašnju suradnju na dobrobit građana Rijeke, a Grad je na ovom projektu preuzeo koordinaciju izrade dokumentacije budući da projekt obuhvaća dvije međusobno povezane građevine koje dijele zajedničko mjerilo prostora, iste javne površine i infrastrukturu.  Obersnel je kazao kako vjeruje da će se započete aktivnosti realizirati uspješno i u dogovorenim rokovima, kako bi idejni projekt za lokacijsku dozvolu bio  gotov do lipnja 2013., nakon čega bi se krenulo s izradom izvedbenog projekta potrebnog za ishođenje građevne dozvole.

Po izdavanju lokacijske dozvole, svaki će investitor samostalno, uz nužnu koordinaciju, nastaviti s izradom projekata potrebnih za izdavanje potvrde glavnog projekta i građenje. 
Nadbiskup Ivan Devčić je zahvalio Gradu Rijeci na pomoći u realizaciji ovog projekta, kao i Mjesnom odboru Gornja Vežica na aktivnom učešću, jer će korist od gradnje društvenog centra i crkve na Vežici imati svi građani. Devčić je kazao kako se nada da će projekt izgledom i funkcionalnošću, zadovoljiti sve potrebe, kako crkvene tako i svjetovne i biti dobro uklopljen u urbanu cjelinu Vežice. 
Direktor tvrtke Urbis 72, Giankarlo Župić je zahvalio Gradu Rijeci i nadbiskupiji na iskazanom povjerenju, kao i komisiji koja je odabrala njihovo rješenje te naglasio kako će sve obaveze biti izvršene u roku.
(I.N.)

Autor/izvor: Grad Rijeka 07/03/2013