POZIV NA GODIŠNJU SKUPŠTINU DAI-SAI, SRIJEDA 10. 04. 2013. U 18:30 SATI Dvorana Hrvatske gospodarske komore, Carrarina 5, Pula

Poštovani članovi,
Pozivamo Vas na Godišnju skupštinu članova DAI-SAI koja će se održati u srijedu, 10. travnja 2013. s početkom u 18.30 sati u prostorijama Hrvatske gospodarske komore, Carrarina 5, Pula.

Prijedlog dnevnog reda:

1. Izvještaj o aktivnostima Društva u 2012. godini
2. Financijski izvještaj za 2012. godinu
3. Najava aktivnosti DAI-SAI za 2013. godinu
4. Razno

Molimo Vas za što veći odaziv kako bismo mogli održati skupštinu.

Srdačan pozdrav svima.

Leonid Zuban

Predsjednik DAI-SAI