Zapisnik predsjedništva DAI SAI, 25.7.2016.

ZAPISNIK sastanka predsjedništva DAI SAI
Galerija Luka, Istarska 30, Pula, 25. srpnja 2016. u 16:30

Prisutni članovi predsjedništva: Breda Bizjak, Helena Sterpin, Marta Bognar, Dean Peteh, Dino Krizmanić, Vjekoslav Gašparović, Emil Jurcan, Leonid Zuban
Odsutan: Aleksandar Paris
Zapisničar: Tihana Nalić (tajnica)

Dnevni red:
-  Izvještaj o aktivnostima društva od zadnjeg sastanka predsjedništva DAI SAI u travnju 2016. godine
-  Očitovanje Društva na pismo Krešimira Ivaniša na temu izgradnje gradskog bazena u Puli
-  Očitovanje Društva u vezi Projekta KOVA u Labinu
-  Dani arhitekture u Istri 2016.
-  Primanje novog člana

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.

Ad 1)
Emil Jurcan je izvijestio članove predsjedništva o aktivnostima Društva od travnja do srpnja 2016.

a) Dovršena je revizija članstva provođena u 2015. i 2016. godini. Od članova se tražilo, osim dostave osobnih podataka potrebnih za vođenje evidencije članova prema novom Zakonu o udrugama iz 2014., izjašnjavanje o nekoliko stvari u vezi njihovog članstva i sudjelovanja u društvu:
– jesu li i koliko zadovoljni radom društva
– sudjeluju li u radu/aktivnostima društva
– plaćaju li članarinu i koliko smatraju da bi trebala iznositi

89 od 160 članova ispunilo je anketu.
98 od 160 članova ispunilo je barem jedan od uvjeta za ostanak u članstvu DAI SAI. (Plaćena članarina za 2015. ILI sudjelovanje u aktivnostima društva ILI ispunjena anketa)
Članovi koji nisu ispunili niti jedan od uvjeta ostanka u članstvu niti nakon dvije poslane opomene brisani su iz članstva s 2016. godinom (prema odluci predsjedništva od 6. travnja 2016. da se pošalje opomena pred isključenje, Ad 3., zapisnik dostupan na stranicama društva)

Upisanih članova u 2016. godini je 7 pa tako članstvo DAI SAI broji 105 članova nakon provedene revizije.

Predlaže se termin za redovitu godišnju skupštinu u prvom tjednu mjeseca rujna (1. – 7. 9. 2016.) gdje će se detaljnije izvijestiti o provedenoj reviziji.

b) Realizirano je postavljanje Paviljona sjećanja na proboj i žrtve koncentracijskog logora Jasenovac na Forumu u Puli, u povodu obilježavanja Dana antifašističke borbe, 22. lipnja 2016. godine, i popratno predavanje arhitekta paviljona Davida Kabalina o reinterpretaciji fizičkih znakova memorije, koju svaki urbani krajolik posjeduje, kroz suvremene arhitektonske intervencije.
Program je organiziran unutar projekta “Što arhitektura radi kad ne gradi” Emila Jurcana, a vodila ga je Helena Sterpin. Pokrovitelj programa bio je Grad Pula.

“Inicijativa Višnjan” (kroz neformalnu grupu Katalizator) vodi članica DAI SAI Jasmina Bašić, organizirala je predavanja arhitekata Mie Roth i Tončija Čerine, Udruge OPA za promicanje vizualne kulture (23. travnja 2016.) te Feđe Vukića i Andija Bančića (18. lipnja 2016.); provela natječaj za vizualnu interpretaciju Inicijative Višnjan te raspisala i provela natječaj za maketu Višnjana.

Breda Bizjak, voditeljica projekta “Otvoreni grad – za javni prostor”, je zbog najave o zatrpavanju nalazišta organizirala okupljanje, “posljednji ispraćaj arheološkog blaga” nalazišta u Kandlerovoj ulici htijući ukazati na neprikladan način odnošenja prema vrijednom nalazištu te prezentirajući alternativne načine na koji se mjesto moglo urediti – Rad Aleksandra Ćelovića. Program se održao 26. travnja 2016.

U sklopu radionice spekulativnog dizajna B. Bizjak je održala predavanje “Trans-topije” i kroz predstavljanje svog projekta “Otvoreni grad”, kojeg smatra svojevrsnim eksperimentom u realnom javnom prostoru, analizirala različite tehnike i metode korištenja prostora i njihove reaktivacije odnosno ponovnog ‘iščitavanja’ prostora grada. (24. svibnja 2016.)

Sekcija Djeca i Arhitektura (Marta Bognar, Daniela Škandul, Katja Regvat, Danijela Perčić Tičić) održala je radionicu u Višnjanu s učenicima 5. i 6. razreda OŠ Jože Šurana, a u suradnji s Inicijativom Višnjan, 5. svibnja 2016. godine. Pitanje na koje je radionica trebala odgovoriti je bio: Što može nastati u odrazu našega mjesta? na poznatome trgu uz Zagrebačku ulicu polaznici i njihovi mentori stvorili su novi red, zabavan i neočekivan, drugačiji i iznenađujući.

c) Natječaj za arhitektonsko-urbanističko uređenje Trga maršala Tita u Rovinju koji će provoditi Društvo arhitekata Istre za Grad Rovinj još nije otvoren.

Ad 2)
Odgovor Krešimiru Ivanišu na pismo u vezi izgradnje gradskog bazena u Puli.

Kolega Ivaniš je proslijedio pismo vezano uz pulski bazen koje je bilo namjenjeno pulskom gradskoj upravi no nakon što nije dobio nikakvu povratnu informaciju iz Grada zamolio je DAI-SAI za očitovanje. U pismu se u prvom redu kritizira nizak nivo demokratske participacije koju je gradska uprava primjenila u procesu odlučivanja o bazenu, argumentira se prednost olimpijskog bazena te prednost lokacije Valkane nad Verudom. U raspravi na predsjedništvu iznijeli su se i suprotni argumenti no zaključeno je da se teško iz pozicije DAI_SAI-a očitovati o političkim i društvenim procesima u koje udruga nije uključena i oko kojih nema nikakav utjecaj. Prihvačeno je da Emil Jurcan napiše odgovor koji bi se usredotočio na arhitektonsku komponentu samog procesa izrade bazena.

Ad 3)
Stav DAI SAI oko situacije u Labinu – Projekt KOVA.

Grad Labin naručio je izradu novog idejnog rješenja za dio kompleksa bivšeg rudnika za koji je DAI-SAI 2007. godine organizirano natječaj. Grad je u međuvremenu ukinuo obavezu natječaja za to područje, obustavio suradnju s prvonagrađenim autorima te započeo suradnju sa Sanjom Cvjetko-Jerković, predsjednicom UHA-e. Prvonagrađeni autori su kontaktirali Emila Jurcana i objasnili mu problematiku, a odgovoreno im je da će DAI-SAI kao organizacija poduprijeti nastojanja autora koji su pobjedili natječaj koji je ta organizacija organizirala. Osim toga, Jurcan je dao izjavu za “Novi list” vezano uz ovu situaciju u kojoj je odluku Grada Labina da ukine obavezu natječaja za to područje, nakon što se kontinuirano gotovo 20 godina provodi participativni proces planiranja i prenamjene, nazvao degradirajućom.

Ad 4)
Dani arhitekture 2016.

Program će se i ove godine sastojati od Godišnje izložbe projekata i realizacija članova DAI SAI te od gostujućih popratnih izložbi. Nastavit će se i praksa organizacije predavanja. Novost će biti predstavljanje ostalih programa DAI SAI unutar Dana arhitekture u Istri kao središnjeg projekta Društva, kao i izdavanje publikacije koja će sadržavati sve programe koje je Društvo realiziralo od zadnjih Dana arhitekture 2015. godine. Publikacija će funkcionirati kao svojevrsni zbornik i tako će biti moguće publicirati i one programe koji samostalno ne bi mogli podnijeti trošak tiskanog materijala.
Programski odbor Dana arhitekture 2016. čine: Breda Bizjak, Marta Bognar, Jasmina Bašić i Emil Jurcan

Ad 5)
U članstvo je primljena Martina Babić iz Rijeke (r. 1988.).