DAZ: natječaj HEP-a za umjetničko-likovno rješenje akumulatora topline

DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA (DAZ) u organizaciji i provedbi za HEP Proizvodnja d.o.o., Sektor za termoelektrane, pogon TE-TO Zagreb

Objavljuje raspis za Umjetničko – likovni, otvoreni, opći, javni, za realizaciju, u jednom stupnju, anonimni

NATJEČAJ za izradu
Umjetničko – likovnog rješenja akumulatora topline

INVESTITOR I NARUČITELJ
HEP- Proizvodnja d.o.o., Sektor za termoelektrane, pogon TE-TO Zagreb, Kuševačka 10A, koje zastupa direktor Damir Božičević

ORGANIZATOR I PROVODITELJ
DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA (DAZ) Trg bana J. Jelačića 3/I, Zagreb, koje zastupa predsjednik dr.sc.Rene Lisac, dipl.ing.arh.

PRAVO SUDJELOVANJA
Pravo sudjelovanja  imaju sve fizičke i pravne osobe koje ispunjavaju najmanje jedan navedenih uvjeta:
– umjetnici sa završenom likovnom akademijom;
– arhitekti sa završenim arhitektonskim fakultetom;
– dizajneri sa završenim Studijem dizajna;
– umjetnici sa redovnim članstvom u strukovnoj umjetničkoj udruzi (HDLU, ULUPUH, HDD, UHA i slično)

ROKOVI
Početak  natječaja: četvrtak, 13.10.2016.
Rok za postavljanje pitanja natjecatelja: nedjelja, 23.10.2016.
Rok predaje natječajnih radova: četvrtak, 23.11.2016.

Natječajne podloge su dostupne na poveznici: http://bit.ly/2dvfZEz

NAGRADE
Ako do određenog roka stigne najmanje pet  (5) radova koji su stručno izrađeni i odgovaraju Uvjetima Natječaja, Ocjenjivački sud će dodijeliti sljedeće nagrade u iznosu i rasporedu kako slijedi:

Broj nagrade     neto iznos    bruto iznos
I.   nagrada    35.000,00 kn    44.100,00 kn
II.  nagrada    21.000,00 kn    26.460,00 kn
III. nagrada  14.000,00 kn     17.640,00 kn

Procijenjeni bruto iznosi odnose se na autorske naknade i poreze  ukoliko se isplata vrši temeljem ugovora o autorskom djelu. Za obveznike PDV-a  na neto iznos obračunat će se PDV.

OCJENJIVAČKI SUD
Za ocjenu radova imenovan je ocjenjivački sud u sastavu pet (5) članova:

1.     Robert Križnjak, dipl. ing. arh., predsjednik OS-a
2.     prof. Franka Gojanović, dopredsjednica OS-a
3.     Jelena Damjanović, dipl.novinar
4.     Sandro Đukić, likovni umjetnik
5.     Andrej Filetin, dizajner

Zamjenik člana Ocjenjivačkog suda:
Roman Vukoja, dipl.ing.arh.

Stručna savjetnica:
Sonja Jerković, dipl.ing.građ.

Tehnička komisija:
1. Luka Ćaćić, mag.ing.aedif.
2. Boris Vidaković, dipl. ing. arh.

Tajnica natječaja
:
Mladena Belamarić, dipl.ing.arh.

Natječaj je raspisan u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13)  i Uvjetima natječaja kojih su se svi sudionici natječaja obvezni pridržavati.
OCJENJIVAČKI SUD

Uvjeti natječaja_HEP akumulator topline