Vjenceslav Richter: prema sintezi – predavanje Maroja Mrduljaša na Sveučilištu u Puli

U siječanjskom programu Centra za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma Sveučilišta u Puli s predavanjem Vjenceslav Richter: prema sintezi gostuje Maroje Mrduljaš. Predavanje će se održati u srijedu, 16. siječnja 2019., u 18.00 sati u Dvorani Slavka Zlatića fakultetske zgrade u Ronjgovoj 1 (čitaonica, prizemlje).

richter

Vjenceslav Richter, arhitekt, vizualni umjetnik i teoretičar, jedna je od ključnih figura poslijeratnog modernizma u Hrvatskoj i Jugoslaviji, a čiji je doprinos relevantan i u međunarodnim okvirima. Richter je jedan od pokretača grupe EXAT-51, aktivni sudionik pokreta i izložbi Novih tendencija, a obilježava stav koji inzistira na čvrstoj povezanosti društvene stvarnosti i umjetničke prakse, radikalnom i istraživačkom pristupu te jedinstvenoj sposobnosti prenošenja iskustava iz medija u medij. Richterov doprinos netom je “kanoniziran” na izložbi Concrete Utopia postavljenoj u Museum of Modern Art u New Yorku, gdje je Richteru posvećena monografska soba. Predavanje će ocrtati Richterov arhitektonski opus te sustavni i dugotrajni rad na istraživanju modernističke teme “sinteze plastičkih umjetnosti” koju Richter proširuje na širi društveni plan. Ta nastojanja kulminiraju u kontroverznom projektu Sinturbanizma, jedinog cjelovitog utopijskog projekta “idealnog grada samoupravnog socijalizma”. Posebna pažnja bit će posvećena Richterovim jugoslavenskim paviljonima za razne međunarodne izložbe u kojima se isprepliću radikalni eksperimenti i teme reprezentacije društva.

Maroje Mrduljaš je arhitekt, kritičar arhitekture i dizajna, predavač na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Aktualni fokus njegovih interesa je modernizam druge polovice 20. stoljeća u regiji bivše Jugoslavije, te suvremene arhitektonske prakse. Autor je više knjiga, poglavlja knjiga i brojnih članaka objavljenih u Hrvatskoj i inozemstvu. Kustos je brojnih izložbi postavljenih u Veneciji, Tokyju, Londonu i drugdje, te vodi više istraživačkih međunarodnih projekata među kojima se ističe Nedovršene modernizacije. Djeluje i u mediju filma, te je koautor dvije sezone dokumentarne serije Betonski spavači. Glavni je urednik časopisa za arhitekturu i kulturu Oris te nezavisni ekspert nagrade EU za arhitekturu Mies van der Rohe.

Izvor: https://ckpis.unipu.hr/ckpis/dogadanja