Međunarodni skup Baština odozdo: kritički pristupi i nove prakse / Pula, 18.10. i Vodnjan, 19.10.2019.

cover_bastina_odozdo

Međunarodni skup Baština odozdo: kritički pristupi i nove prakse
Dom antifašista Pula, Emova 1, petak 18.10.2019.
Vodnjan (vođena tura), subota 19.10.2019.

Ovogodišnji skup u sklopu manifestacije Dani arhitekturi u Istri nosi naziv BAŠTINA ODOZDO, a organiziran je u suradnji Instituta za povijest umjetnosti Zagreb, Istarskog povijesnog društva i Društva arhitekata  Istre. Dvodnevni međunarodni skup posvećen je kritičkim teorijama i pristupima te novim praksama istraživanja, obnove i upravljanja baštinom, s fokusom na njezine materijalne i nematerijalne segmente koji su marginalizirani ili neprepoznati unutar okvira dominantnog baštinskog diskursa. Sama tema nalazi se u sjecištu više različitih znanosti i disciplina, stoga je ovogodišnji skup susret stručnih osoba iz domene arheologije, povijesti, konzervatorstva i restauratorstva, povijesti umjetnosti, kulturologije i arhitekture koji će pokušati otvoriti široj javnosti pitanja uočavanja, interpretacije i očuvanja marginalizirane baštine, kao što su to poslijeratni grafiti u Istri, arhitektura Raše, drveni oltari u Istri, park skulptura u Sisku i N.O.B. spomenici arhitekte Zdenka Sile. Osim ovih primjera na skupu će sudjelovati i Rui Gomes Coelho sa Joukowsky Instituta za arheologiju i stari vijek pri Sveučilištu Brown, koji na primjerima suvremenih arheoloških istraživanja španjolskog građanskog rata ispituje odnos arheologije kao discipline i političke zajednice unutar koje djeluje, kao i Predrag Novaković profesor Odjela za arheologiju ljubljanskog sveučilišta, koji istražuje genezu i problematiku nacionalne arheologije.

Ovaj skup organiziran je u sklopu šireg projekta “Baština odozdo / Drežnica: Tragovi i sjećanja 1941-1945″, pokrenutog 2018. godine pod vodstvom Sanje Horvatinčić (Institut za povijest umjetnosti), a čiji je cilj upravo povezivanje različitih disciplina u svrhu uspostavljanja novog metodološkog pristupa materijalnoj kulturi i kulturnom naslijeđu suvremenog doba, zasnovanog na kritičkom čitanju samoga pojma kulturne baštine. Jedna od svrha samog skupa je povezivanje istarskih inicijativa, koje već nekoliko godina pokreću Istarsko povijesno društvo i Društvo arhitekata Istre, u širu diskusiju tog novog pristupa kulturnom naslijeđu.

PROGRAM (scroll down for english)
PETAK,
18. listopada 2019.
Dom antifašista u Puli

13.00 – 13.15
Uvodno obraćanje

Sesija I
13.15 – 15.30

13.15 – 13.45
Eric Ušić
Zidovi pamte: grafiti iz Drugog svjetskog rata i poraća u Istri

13.45 – 14.15
Črtomir Lorber
Rudarska kolonija Raša: između nauke o baštini i lokalne baštinske prakse

14.15 – 14.45
Vlasta Zajec
Zaboravljena baština – drveni oltari u Istri – četiri godine poslije

14.45 – 15.15
Sagita Mirjam Sunara
Kad željezo progovori: istraživanje i očuvanje parka skulptura Željezare Sisak

15.15 – 15.30
Diskusija

15.30 – 16.00
Vrijeme nije pomoglo, dokumentarni film (D. Ðokić i S. M. Sunara, 2019.)

16.00 – 16.45
Pauza (sendviči i kava)

Sesija II
16.45 – 18.30

16.45 – 17.30
Rui Gomes Coelho
Arheologija i pojam političke zajednice (na engleskom jeziku)

17.30 – 18.15
Predrag Novaković
Kako misliti “jugoslavensku arheologiju”

18.15 – 18.30
Pauza za kavu

Sesija III
18.30 – 20.15

18.30 – 19.00
Luka Skansi
Percepcijske igre Zdenka Sile

19.00 – 19.30
Sanja Horvatinčić & Emil Jurcan
Baština odozdo / Drežnica: Tragovi i sjećanja 1941. – 1945.

19.30 – 20.00
Igor Jovanović
Metoda usmene povijesti i mjesta sjećanja: slučaj Brgudca u Istri

20.00 – 20.15
Diskusija

SUBOTA
19. listopada 2019.
Vodnjan – (po)ratni grafiti, vođena tura
Vrijeme i mjesto okupljanja: 11.00 h, Vodnjan, Narodni trg, ispred Zajednice Talijana
45 – 60 min.
Kontakt: 098 978 4862 / usic.eric@gmail.com

 

PROGRAMME
FRIDAY, 18th October 2019, Pula, Antifascists’ House, Emo street 1

13.00 – 13.15
Introductory note

Session I
13.15 – 15.30

13.15 – 13.45
Eric Ušić
The Walls Remember: (Post)World War II Graffiti in Istria

13.45 – 14.15
Črtomir Lorber
Raša Mining Colony: Between Heritage Experts and Community Heritage Practices

14.15 – 14.45
Vlasta Zajec
Forgotten Heritage – Wooden Altars in Istria – Four Years Later

14.45 – 15.15
Sagita Mirjam Sunara
When the Iron Speaks Out: Research and Preservation of the Sisak Ironworks Sculpture Park

15.15 – 15.30
Discussion

15.30 – 16.00
Time Has Not Helped, documentary (D. Ðokić & S. M. Sunara, 2019)

16.00 – 16.45
Break (sandwiches and coffee)

Session II
16.45 – 18.30

16.45 – 17.30
Rui Gomes Coelho
Archaeology and the Political Community

17.30 – 18.15
Predrag Novaković
How to Think “Yugoslav Archaeology”

18.15 – 18.30
Coffee break

Session III
18.30 – 20.15

18.30 – 19.00
Luka Skansi
Perceptual Games of Zdenko Sila

19.00 – 19.30
Sanja Horvatinčić & Emil Jurcan
Heritage from Below / Drežnica: Traces and Memories 1941–1945

19.30 – 20.00
Igor Jovanović
Oral History and Places of Memory: Case Study of Brgudac in Istria

20.00 – 20.15
Discussion

SATURDAY
19th October, 2019
Vodnjan – (Post)War Graffiti, guided tour
11 AM
Starting point: Vodnjan, Narodni trg (People’s Square), Italian community building
45-60 min.
Contact: +385 91 98 978 4862 / usic.eric@gmail.com