Prijavite se za Izloganje u galeriji DAI-SAI

DAI SAI_izlozi_web

IZLOGANJE - Izlaganje u izlozima galerije Dai Sai

Pozivamo članove da predstave svoje odabrane projekte i realizacije u četiri izloga galerije Dai Sai!

1. svibnja 2021. godine započinjemo sa serijom samostalnih izložbi u izlozima kojima želimo predstaviti članove i ujedno aktivirati prostor neovisno o radnom vremenu društva i drugim aktivnostima u prostoru. Izlaganje članova bi se odvijalo tokom cijele 2021. godine do kraja listopada. Pojedina izložba započinje postavom svakog 1. u mjesecu i završava se skidanjem radova 3 dana prije početka nove izložbe (trajanje izložbe cca. 27 dana). 

Pristigle radove pregledati će stručni savjet DAI-SAI nakon čega ćemo članove o konačnom odabiru i terminima obavijestiti do 9.4.2021. Molimo sve zainteresirane članove da svoj prijedlog jave na mail društva dai-sai@dai-sai.hr najkasnije do 21.3.2021. godine.

Sadržaj prijave
- osnovni podaci o autoru i projektu / realizaciji
- plakat u .pdf formatu
- fotografije i dimenzije makete (ukoliko se izlaže)

Uvjeti prostora
Na raspolaganju su 4 izloga dim. (š/v): 124/210 cm, 139/210 cm, 117/210 cm te 118/210 cm.
Plakati mogu ali i ne moraju biti kaširani na podlogu, objesit će se štipaljkama s laksom na gipsani strop špalete prozora. 

Dimenzije plakata
- 70 x 100 cm – u kombinaciji s postamentom u izlogu, ili
- 70 x 200 cm – samostalni  

Za izlaganje maketa članovi imaju na raspolaganju 3-4 postamenta dim. cca. š x d x v = 60 x 60 x 100.  

Linkovi: tlocrt DAI SAI, fotografija izloga 

Član koji izlaže treba dostaviti materijale najkasnije dva dana prije početka izlaganja.
DAI-SAI pokriva troškove postavljanja izložbe. 

U slučaju da se prijavi više od 6 izlagača postoji mogućnost izlaganja po dva člana u istom terminu (u tom slučaju svaki član ima dva izloga za predstavljanje).
Uvjet za izlaganje je podmirena članarina za 2020. godinu.