Izložba ALG.A – mogućnosti primjene alginata u arhitekturi u galeriji DAI-SAI / petak, 18.6. u 20 sati

Alga_slika_webfoto: Ivan Marjanović

U petak, 18. lipnja u galeriji DAI-SAI, Smareglina 1, Pula, u 20 sati otvorit će se izložba ALG.A – mogućnosti primjene alginata u arhitekturi koja predstavlja rezultate eksperimentalnog pristupa lokalno dostupnim održivim materijalima.

Alginat je održivi materijal čiji je potencijal primjene u arhitekturi i gradnji zasad neotkriven, za razliku od već komercijalno korištenih mikroalgi. Alginat se nalazi u staničnim stijenkama smeđih algi koje su lako dostupne na Jadranu. Ekstrakcijom iz algi te miješanjem s aditivima, dobiva se elastičan materijal koji nakon oblikovanja može trajno zadržati svoj oblik. Dodavanjem različitih aditiva moguće je promijeniti mehanička svojstava alginata te time dobiti mješavine pogodne za formiranje različitih oblika. 

Autori se u istraživanju primjene alginata u arhitekturi pridružuju globalnoj inicijativi nanovog kreiranja postojećih građevinskih elemenata, materijala i rješenja. Dobiveni elementi kreću se od linearnih niti do prostornih membrana i ljuski. Izložbom su predstavljeni modeli inovativnih elementa s primjenom u različitim područjima arhitekture, između ostalog akustike i konstrukcija slobodnih oblika.

Ivan Marjanović mladi je istraživač, usmjeren na primjenu održivih materijala u arhitekturi, a  upravo završava diplomski rad na Tehničkom Sveučilištu u Grazu s temom primjene alginata.

Elizabeta Šamec doktorski je student i asistent na Građevinskom fakultetu u Zagrebu. Bavi se razvojem interaktivnih alata za pronalazak oblika koji omogućuju odabir povoljne geometrije konstrukcije te time korištenje održivih materijala, slabijih mehaničkih svojstava od klasičnih.

Milena Stavrić profesor je na Tehničkom Sveučilištu u Grazu, a fokus njenog istraživanja su geometrija, inovativni materijali u arhitekturi, parametarsko modeliranje te primjena robotike. 

Izložba je ostvarena u suradnji s Građevinskim fakultetom u Zagrebu i Tehničkim Sveučilištem u Grazu.

Radovi će biti izloženi do 3. srpnja 2021.
Radno vrijeme galerije DAI-SAI je svakog radnog dana od 17 do 21 sat.