Godišnja skupština Društva arhitekata Istre / petak, 13. 5. 2022.

Društvo arhitekata Istre poziva članove na prisustvovanje Godišnjoj skupštini koja će se održati u petak, 13. svibnja 2022. godine u s početkom 18:30 u Galeriji DAI-SAI, Smareglina 1 u Puli.

Predloženi dnevni red:

1) Financijsko i programsko izvješće za 2021. godinu
2) Odobrena sredstva i planirani program za 2022. godinu
3) Prijedlog izmjena statuta
    – članstvo
   - adresa
   - trajanje mandata upravnih tijela
4) Potvrđivanje novih članova u 2022.
5) Razno

Prijedlog izmjena statuta DAI 2022
Važeći statut