Natječaj za izradu arh.-urb. rješenja župne crkve Bogojavljenja – Sv. Tri kralja u Zagrebu – Vrbani III – STAVLJANJE NATJEČAJA U MIROVANJE

 default

OBAVIJEST O STAVLJANJU PROJEKTNOG NATJEČAJA U MIROVANJE 

OPĆI, PRVOG STUPNJA SLOŽENOSTI, ZA REALIZACIJU, JEDNOSTUPANJSKI, ANONIMNI
JAVNI NATJEČAJ
za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja
ŽUPNE CRKVE BOGOJAVLJENJA – SVETA TRI KRALJA U ZAGREBU – VRBANI III
ZAGREBAČKE NADBISKUPIJE 

Registracijski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata 133-22/ZG-IAU/N 

RASPISIVAČ I INVESTITOR NATJEČAJA (u daljnjem tekstu: Raspisivač)
Zagrebačka nadbiskupija, Župa Bogojavljanja – Sveta Tri Kralja, Zagreb – Vrbani III
Privremeno sjedište: Listopadska 4, 10110 Zagreb
OIB: 99777779413, telefon: +385 91 506 8736, e-mail: trikralja.vrbani3@gmail.com
odgovorna osoba: Slavko Kresonja, župnik 

ORGANIZATOR I PROVODITELJ NATJEČAJA (u daljnjem tekstu: Provoditelj)
Studio A d.o.o., Grge Tuškana 41, Zagreb
OIB: 75866788318, Tel: +385 1 455 11 44, Mob: +385 98 298 386, E-mail: nenad.kondza@gin.hr
Odgovorna osoba Provoditelja: Nenad Kondža, dipl.ing.arh., ovl. arh. 

Zbog usaglašavanja formalnih elemenata natječajnog programa sa stručnim službama Grada Zagreba predmetni natječaj stavlja se u mirovanje. Svi prostorni elementi predviđeni programom zadržavaju se i neće se mijenjati. Kako je natječaj stavljen u mirovanje novi rok predaje natječajnih radova biti će obljavljen po usaglašenom programu na isti način kao i ova obavijest.
Obavijest o stavljanju natječaja u mirovanje biti će dostavljena dnevnom tisku te Hrvatskoj komori arhitekata i društvima arhitekata 

Za Provoditelja: Nenad Kondža, dipl.ing.arh., ovl. arh.