Izborna skupština Društva arhitekata Istre / 14. 6. 2024. u 18 sati

dai_web podloga

U petak, 14. lipnja 2024. godine u 18 sati u prostorijama DAI – SAI u Smareglinoj 1, Pula održat će se Izborna skupština Društva arhitekata Istre.

DNEVNI RED

1) Financijsko izvješće za 2023. godinu
2) Rekapitulacija mandata predsjednice Brede Bizjak 2020. – 2024. s programskim izvješćem za 2023. i prvu polovicu 2024.
3) Izmjene statuta (prijedlozi izmjena)
4) Potvrda novoprimljenih članova
5) Izbori za tijela upravljanja u mandatu 2024. – 2028.
6) Razno

U skladu sa statutom DAI-SAI (čl. 23) pravo odlučivanja na skupštini imaju samo članovi koji su uplatom članarine za 2024. stekli status redovnog člana u tekućoj godini.

Svi članovi, bez obzira na status, mogu prisustvovati skupštini, ali neće se ubrojiti pri određivanju kvoruma.

Molimo sve redovne članove da se odazovu pozivu zbog postizanja kvoruma, a ako ste na taj dan spriječeni prisustvovati skupštini možete ovlastiti drugog redovnog člana (koji je platio članarinu u 2024. godini) da glasa u Vaše ime. (obrazac punomoći)