Društvo arhitekata Istre – Societa architetti dell lstria  (DAI-SAI) je strukovna organizacija dobrovoljno udruženih članova koja od 1998. godine djelujena području Županije Istarske s ciljem razvijanja i afirmiranja arhitekture, kulture prostora i zaštite okoliša, a u skladu s etikom i uzancama arhitektonskog poziva.
DAI-SAI predstavlja predsjednik, a zastupaju ga predsjednik i tajnik. Članovi DAI-SAI-a su istovremeno i članovi Udruženja hrvatskih arhitekata (UHA).

Rad DAI-SAI-a je javan.