Društvo arhitekata Istre – Società architetti dell’Istria
Smareglina 1, Pula
Radno vrijeme tajništva je po potrebi uz prethodnu najavu.

gsm 098 331 351
e-mail: dai-sai@dai-sai.hr