UPRAVNA TIJELA DRUŠTVA ARHITEKATA ISTRE
od 23. srpnja 2020. do 23. srpnja 2024.

PREDSJEDNIŠTVO
Breda Bizjak, predsjednica
Helena Sterpin, dopredsjednica
Marta Bognar
Valentina Kaić
Anamarija Tubaković
Jasmina Bašić
Emil Jurcan
Vladimir Jakovac
Bruno Poropat

STRUČNI SAVJET
Breda Bizjak
Helena Sterpin
Marta Bognar
Aleksandar Ćelović

SUD ČASTI
Iva Rađa
Eligio Legović
Berislav Iskra