RADNA TIJELA DRUŠTVA ARHITEKATA ISTRE od 14. srpnja 2015.

PREDSJEDNIŠTVO DAI-SAI

Emil Jurcan, predsjednik
Helena Sterpin, dopredsjednica
Breda Bizjak
Marta Bognar
Vjekoslav Gašparović
Dino Krizmanić
Aleksandar Paris
Dean Peteh
Leonid Zuban

STRUČNI SAVJET DAI-SAI

Dino Krizmanić
Jasminka Peharda Doblanović
Bruno Nefat
Aleksandar Paris

SUD ČASTI DAI-SAI

Eduard Basanesse
Josip Brezac
Attilio Krizmanić

SEKCIJA DJECA I ARHITEKTURA DIA-DAI

Marta Bognar
Dino Krizmanić
Sara Perović
Katja Regvat
Helena Sterpin
Daniela Škandul
Danijela Tičić Perčić