Društvo arhitekata Zadra Vas poziva na Gradionicu od 26. do 28. svibnja 2017.

Društvo arhitekata Zadra u suradnji s Gradom Zadrom i udrugom Eko-Zadar

organizira interdisciplinarnu radionicu s temom oživljavanja zapuštenih gradskih prostora. Kroz trodnevne aktivnosti, razmjenu znanja sudionika različitih struka i aktivnim sudjelovanjem građana cilj je dati poticaj drugačijem pristupu planiranju, projektiranju i mogućim intervencijama u prostoru. Predmet obuhvata je zapušteni gradski prostor koji trenutno predstavlja barijeru, a koji bi kroz ovu radionicu dobio prijedloge za ponovnu aktivaciju, rekonstrukciju i uređenje. Za prvu radionicu odabrana je lokacija na rubu samoga centra grada u prostoru bivše vojarne Stjepana Radića.

Termin održavanja radionice je od 26.-28. svibnja 2017.

Prijave se šalju na e-mail adresu: prijava@gradionica.info do 15. svibnja.

Više informacija na:
http://www.zda.hr/

https://www.facebook.com/DrustvoArhitekataZadra/