Najnovije u arhitektonsko-urbanistički natječaj

DAR: Natječaj za uređenje obalnog pojasa naselja Baška – REZULTATI NATJEČAJA

NAZIV NATJEČAJA:
Natječaj za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja uređenja obalnog pojasa naselja Baška

VRSTA, STUPANJ SLOŽENOSTI I STUPANJ PROVEDBE NATJEČAJA
Natječaj je urbanističko-arhitektonski, javni, opći, drugog stupnja složenosti, u jednom stupnju provedbe, anonimni, za realizaciju.

RASPISIVAČ I INVESTITOR NATJEČAJA:
OPĆINA BAŠKA
Palada 88, 51523 Baška, OIB: 24078212554
koju zastupa načelnik općine mr.sc. Toni Juranić, dipl.oec.
tel.: +385 (0) 51 750 550,
fax.: +385 (0) 51 750 560,
e-mail: opcina-baska@ri.t-com.hr
web: (www.baska.hr)

PROVODITELJ I ORGANIZATOR NATJEČAJA:
DRUŠTVO ARHITEKATA RIJEKA (DAR),
Ivana Dežmana 2a, 51000 Rijeka, OIB:02738753386
koje zastupa predsjednik Gordan Resan, dipl.ing.arh.
tel.: +385 (0) 51 585 829
fax.: +385 (0) 51 585 829
e-mail: info@d-a-r.hr
web: www.d-a-r.hr

Svi detalji i natječajni eleborat na linku: http://d-a-r.hr/?p=6468

Rezultate natječaja pogledajte na linku http://d-a-r.hr/?p=6705

UHA: natječaj za izradu idejnog rješenja Veteranskog centra u Daruvaru

Ministarstvo branitelja raspisuje, a Udruženje hrvatskih arhitekata organizira i provodi Javni, otvoreni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju
NATJEČAJ za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja
VETERANSKOG CENTRA U DARUVARU

oznaka iz Plana javne nabave Raspisivača natječaja: 08/2015-JN

Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata: 25-15/DA-UA/NJN

RASPISIVAČ I INVESTITOR natječaja je MINISTARSTVO BRANITELJA, Savska cesta 66, 10 000 Zagreb

OIB: 95131524528
telefon: +385 1 2308 888 / +385 1 230885
e-mail:   ministarsvo@branitelji.hr
internetska adresa: www.branitelji.gov.hr
odgovorna osoba: ministar Predrag Matić

PROVODITELJ I ORGANIZATOR natječaja je UDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA (UHA) Trg bana J. Jelačića 3/I, 10 000 Zagreb,

OIB: 01152649489
telefon: +385 1 5509 705
e-mail: tajnistvo@uha.hr
internetska adresa: www.uha.hr
odgovorna osoba: Sanja Cvjetko Jerković, dipl.ing.arh.

Pročitaj ostatak…

Natječaj: rekonstrukcija građevine stare uljare i nova crkva u Tučepima (DAS)

OPĆINA TUČEPI u organizaciji i provedbi DRUŠTVA ARHITEKATA SPLITA raspisuje državni, javni, otvoreni, projektni, dijelom anketni, u jednom stupnju, anonimni

NATJEČAJ
ZA IZRADU IDEJNOG URBANISTIČKO – ARHITEKTONSKOG RJEŠENJA REKONSTRUKCIJE GRAĐEVINE STARE ULJARE (LJETNIKOVAC IVANIŠEVIĆ) I IZGRADNJE NOVE CRKVE U TUČEPIMA
registracijski broj natječaja: 188-15-TU-IUA
oznaka iz Plana javne nabave Raspisivača: E-MV-13/15


INVESTITOR I RASPISIVAČ:
OPĆINA TUČEPI, Kraj 39a, 21325 Tučepi, OIB 03720208237, koju zastupa Načelnik Općine, Ante Čobrnić, tel. 021/623585, fax. 021/623568, e-mail: ante.cobrnic@tucepi.hr, web stranica: www.tucepi.hr.

ORGANIZATOR I PROVODITELJ:
DRUŠTVO ARHITEKATA SPLITA (DAS), Starčevićeva 24c, 21000 Split, OIB 88950229770, koje zastupa Predsjednica, Marijana Bronzović, dipl.ing.arh., tel. 098/208235, e-mail: tajnistvo@d-a-s.hr, web stranica: www.d-a-s.hr.

SVRHA I CILJ NATJEČAJA
Primarno, dobivanje najboljeg idejnog urbanističko – arhitektonskog rješenja u svrhu izgradnje nove crkve u Tučepima kroz projektni dio Natječaja, a zatim i dobivanje najboljeg idejnog rješenja za rekonstrukciju građevine stare uljare (ljetnikovca Ivanišević) i prenamjenu u kulturni centar kroz anketni dio Natječaja.

Pročitaj ostatak…

Natječaj za idejno arhitektonsko-urbanističko rješenje Interkulturnog programa predškole i osnovne škole ‘Dunav’ te školske sportske dvorane u Vukovaru

Javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju i anketni

NATJEČAJ
za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja
Interkulturnog programa predškole i osnovne škole ‘Dunav’ te školske sportske dvorane u Vukovaru

Oznaka iz Plana javne nabave Raspisivača natječaja 77./2015
Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata: 16-15/VU-AU/NJN

Pročitaj ostatak…

THINK public SPACE

THINK SPACE i Grad Zagreb u okviru projekta „Zagreb za mene“ , kojeg provodi Društvo arhitekata Zagreba, raspisuju međunarodni, javni, anonimni, u jednom stupnju konceptualni arhitektonsko – urbanistički natječaj – THINK public SPACE.

Pročitaj ostatak…Impressum

web stranicu pokreće WordPress, copyright DAI-SAI 2010.