Najnovije u arhitektonsko-urbanistički natječaj

Natječaj: rekonstrukcija građevine stare uljare i nova crkva u Tučepima (DAS)

OPĆINA TUČEPI u organizaciji i provedbi DRUŠTVA ARHITEKATA SPLITA raspisuje državni, javni, otvoreni, projektni, dijelom anketni, u jednom stupnju, anonimni

NATJEČAJ
ZA IZRADU IDEJNOG URBANISTIČKO – ARHITEKTONSKOG RJEŠENJA REKONSTRUKCIJE GRAĐEVINE STARE ULJARE (LJETNIKOVAC IVANIŠEVIĆ) I IZGRADNJE NOVE CRKVE U TUČEPIMA
registracijski broj natječaja: 188-15-TU-IUA
oznaka iz Plana javne nabave Raspisivača: E-MV-13/15


INVESTITOR I RASPISIVAČ:
OPĆINA TUČEPI, Kraj 39a, 21325 Tučepi, OIB 03720208237, koju zastupa Načelnik Općine, Ante Čobrnić, tel. 021/623585, fax. 021/623568, e-mail: ante.cobrnic@tucepi.hr, web stranica: www.tucepi.hr.

ORGANIZATOR I PROVODITELJ:
DRUŠTVO ARHITEKATA SPLITA (DAS), Starčevićeva 24c, 21000 Split, OIB 88950229770, koje zastupa Predsjednica, Marijana Bronzović, dipl.ing.arh., tel. 098/208235, e-mail: tajnistvo@d-a-s.hr, web stranica: www.d-a-s.hr.

SVRHA I CILJ NATJEČAJA
Primarno, dobivanje najboljeg idejnog urbanističko – arhitektonskog rješenja u svrhu izgradnje nove crkve u Tučepima kroz projektni dio Natječaja, a zatim i dobivanje najboljeg idejnog rješenja za rekonstrukciju građevine stare uljare (ljetnikovca Ivanišević) i prenamjenu u kulturni centar kroz anketni dio Natječaja.

Pročitaj ostatak…

Natječaj za idejno arhitektonsko-urbanističko rješenje Interkulturnog programa predškole i osnovne škole ‘Dunav’ te školske sportske dvorane u Vukovaru

Javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju i anketni

NATJEČAJ
za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja
Interkulturnog programa predškole i osnovne škole ‘Dunav’ te školske sportske dvorane u Vukovaru

Oznaka iz Plana javne nabave Raspisivača natječaja 77./2015
Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata: 16-15/VU-AU/NJN

Pročitaj ostatak…

THINK public SPACE

THINK SPACE i Grad Zagreb u okviru projekta „Zagreb za mene“ , kojeg provodi Društvo arhitekata Zagreba, raspisuju međunarodni, javni, anonimni, u jednom stupnju konceptualni arhitektonsko – urbanistički natječaj – THINK public SPACE.

Pročitaj ostatak…Impressum

web stranicu pokreće WordPress, copyright DAI-SAI 2010.