Natječaj za rekonstrukciju zone Mali Stradun u turističkom kompleksu Babin kuk

Mali Stradun-1

OGLAS O RASPISU PROJEKTNOG NATJEČAJA
Opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju, I. stupnja složenosti
NATJEČAJ
za izradu idejnog arhitektonsko‐urbanističkog rješenja
REKONSTRUKCIJE ZONE MALI STRADUN U TURISTIČKOM KOMPLEKSU BABIN KUK
Registracijski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata 71‐19/DU‐AU/N

RASPISIVAČ I NARUČITELJ NATJEČAJA (u daljnjem tekstu: Raspisivač)
UDRUGA „Mali Stradun“, Čira Carića 7, 20000 Dubrovnik.
OIB: 86285408260
telefon: +385 912323205, e‐mail: udrugamalistradun@gmail.com
odgovorna osoba: Nikola Sršen, dr. med. dent., predsjednik

ORGANIZATOR I PROVODITELJ NATJEČAJA (u daljnjem tekstu: Provoditelj)
Studio A d.o.o., Tuškanova 41, Zagreb, OIB: 75866788318
Tel: +385 1 455 11 44, Mob: +385 98 298 386
E‐mail: nenad.kondza@gin.hr
Odgovorna osoba Provoditelja: Nenad Kondža, dipl.ing.arh., ovl. arh.

Pročitaj ostatak…