Najnovije u Dani arhitekture u IStri 2015

Dani arhitekture u Istri 2015: Ana Dana Beroš: Intermundia
U subotu 12. prosinca 2015. u 21 sat u Augustovom hramu na pulskom Forumu otvara se izložba Intermundia arhitektice Ane Dane Beroš.

Pročitaj ostatak…

Dani arhitekture u Istri 2015: Subverzija forme u arhitekturi – 3. dio

U srijedu 9. prosinca 2015. u 19 sati u Galeriji Poola, Kandlerova 14, Emil Jurcan će održati treći dio serije predavanja pod nazivom Subverzija forme u arhitekturi.

Pitanje subverzivnosti arhitektonskog djelovanja doima se paradoksalnim uzme li se u obzir prožetost procesa gradnje i urbanizacije s dominantnim društvenim i ekonomskim poretkom. Kako bi sama disciplina mogla pokrenuti proces vlastitog oslobađanja arhitektura je spremna odustati od svojeg primarnog cilja, a to je kreiranje prostorne forme, i posvetiti se kreiranju nematerijalnih procesa unutar postojećeg izgrađenog okoliša. Vođena tim procesima arhitekturi se nudi mogućnost mijenjanja vladajućih narativa koji definiraju koncepciju prostora, no onemogućeno joj je mijenjanje samog prostora. Da li je to cijena koju arhitektonska disciplina plaća za vlastitu kritičnost?

U trećem završnom dijelu autor analizira proces proizvodnje same arhitekture oslanjajući se u analizi na teoretski rad arhitekte Rema Koolhaasa izloženog na posljednjem venecijanskom bijenalu arhitekture 2014. godine te na pojam tektonskog u pisanju Kennetha Framptona.

Emil Jurcan rođen je 1981. Diplomirao arhitekturu na ljubljanskom arhitektonskom fakultetu. Radi u pulskoj zadruzi Praksa kao projektant i urednik bloga za teoriju. Predsjednik Društva arhitekata Istre. Jedan od suosnivača Pulske grupe s kojom je predstavljao Hrvatsku na arhitektonskom bijenalu u Veneciji 2012. godine.

Predavanje se održava u sklopu programa “Poolp”  kojim se promovira kultura polemičkog mišljenja i kreativne participacije te je dio Dana arhitekture u Istri 2015.

Predviđeno vrijeme predavanja je sat vremena, nakon čega slijedi prigodno druženje uz glazbu i ostalo.

Dobrodošli!

Dani arhitekture u Istri 2015: predavanje Dina Krizmanića u Galeriji Poola

Predavanje Dina Krizmanića pod nazivom Parametarsko projektiranje održat će se u srijedu, 25.11.2015. u Galeriji Poola, Kandlerova 14 u 19 sati.

Parametarsko projektiranje nije nepoznati teritorij za arhitekte. Arhitekti su oduvijek projektirali i gradili zgrade u odnosu na mjenjajuće parametre koji uključuju klimu, tehnologiju, funkciju, formu, kulturu itd.
Računalo nije izmislilo parametarsko projektiranje, niti je redefiniralo arhitekturu kao struku, ali je stvorilo vrijedne alate koji su od tada omogućili arhitektima da projektiraju i konstruiraju inovativne zgrade sa zahtjevnijim kvantitativnim i kvalitativnim uvjetima.
Predavanje će dati kratak povijesni pregled parametarskog projektiranja, njegovo podrijetlo, razvoj, te u praksi pokazati njegovu konkretnu primjenu i prednosti.

Dino Krizmanić rođen je u Puli 1974. Diplomirao je na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1999. Od 2000. radi kao projektant, a od 2005. kao voditelj arhitektonskog projektiranja za tvrtku Urbis 72 u Puli, gdje s timom projektanta sudjeluje na više nagrađivanih arhitektonskih natječaja i projekata od kojih je dio realiziran i publiciran u stručnoj literaturi.

Dobrodošli!

Dani arhitekture u Istri 2015: predavanje Ide Križaj Leko u Sveučilišnoj knjižnici Pula

U sklopu Dana arhitekture u Istri riječka arhitektica Ida Križaj Leko održat će predavanje Arhitektura antropocena, sutra, 20.11. 2015. u Sveučilišnoj knjižnici Pula u 18 sati.

“Kako pričati o održivoj arhitekuri, a da to za sobom ne povlači predvidivost tehničkih rješenja ili pak zamor epitetom bez kojeg danas niti jedan uvriježeni tekst pa čak niti njegov naslov ne mogu proći? Kada bismo rekli da je održiva arhitektura zapravo arhitektura zdravog razuma ne bismo vjerojatno o njoj uopće pričali jer bi naše područje razgovora izašlo iz povijesnog okvira današnjice i počelo sagledavati arhitekturu od njenog postanka. Ovim predavanjem pokušat će se zaokrenuti diskurs kroz ogoljavanje održive arhitekture na odnos ljudi i njihovog ne-ljudskog okoliša. Cilj je kroz ovaj obrat koji je zapravo povratak na prapočela same arhitekture pozicionirati današnji trenutak znajući da je osnovni preduvjet za postojanje arhitekture – prostor – naš najugroženiji resurs.”

Pročitaj ostatak…

Dani arhitekture u Istri 2015: predavanje Emila Jurcana u Galeriji Poola

Dani arhitekture u Istri 2015. nastavljaju se s predavanjem Emila Jurcana u srijedu, 18.11.2015. u Galeriji Poola, Kandlerova 14 u 19 sati.

Predavanje pod nazivom SUBVERZIJA FORME U ARHITEKTURI – 2.DIO održava se u sklopu programa “Poolp” kojim se promiče kultura polemičkog mišljenja i kreativne participacije.

Pročitaj ostatak…Impressum

web stranicu pokreće WordPress, copyright DAI-SAI 2010.