Najnovije u Dani arhitekture u Istri 2023

Dani arhitekture u Istri 2023 / Godišnja izložba članova DAI – SAI i gostujućih izlagača / DAI – SAI, 10.11. u 19 sati

vizual_web

Dani arhitekture u Istri 2023 nastavljaju se Godišnjom izložbom članova DAI – SAI i gostujućih izlagača. Izložba se otvara u petak, 10. studenoga 2023. godine u 19 sati u prostoru DAI – SAI u Smareglinoj 1 u Puli.

U sklopu tradicionalne manifestacije Dani arhitekture u Istri i ove će godine članovi Društva arhitekata Istre te gostujući autori izložiti svoje projekte i realizacije nastale tijekom prošle i tekuće godine.

Izlažu: Jasmina Bašić, Karin Blažina, Berislav Iskra, Edna Strenja Jurcan, Marko Hajdarović, Dino Krizmanić, Igor Levak, Matija Luk, Kristijan Mamić, Vjekoslav Moscatello, Marko Perčić, Ivana Debeljuh, Dean Peteh, Zvonimir Prusina, Božidar Pustijanac, Iris Roce, Petra Rukavina, Dean Skira, Lina Stepančić, Helena Sterpin te Leonid Zuban.  

Na izložbi će se predstaviti i rezultati radionice gradnje suhozida na Kamenjaku u organizaciji Društva arhitekata Istre i Javne ustanove Kamenjak koja se održala krajem kolovoza ove godine pod mentorstvom Alena Čikade iz udruge Kallokva te dva autorska filma: „The Sound that Remains“ (8:40), autora Joaquina More i „Timecapsule“ (10:18), autorice Rebeke Bratož Gornik, oba u produkciji programa DAI-SAI-a From Care to Cure koji se održava u okviru europske arhitektonske platforme LINA.

Izložba ostaje otvorena do 1. prosinca 2023. godine, radnim danom od 17 do 20 sati.

Organizacija: Društvo arhitekata Istre (DAI-SAI) – Breda Bizjak, Tihana Nalić
Grafičko oblikovanje: Tihana Nalić, Bobula
Projekt financijski podržavaju: Ministarstvo kulture i medija RH, Istarska županija, Grad Pula

 

Dani arhitekture u Istri 2023 / Ivan Antić – Arhitektonično / DAI – SAI, 13.10. u 19 h

25maj_web
Sportsko-rekreacijski centar “25. maj”

U petak, 13. listopada 2023. godine u galeriji DAI – SAI, Smareglina 1, Pula započinju Dani arhitekture u Istri 2023. Otvorenje izložbe Ivan Antić – Arhitektonično je u 19 sati, uz predavanje autora izložbe, Dijane Milašinović Marić i Igora Marića.

Izložba ostaje otvorena do subote, 4.11.2023., svakim radnim danom od 17 do 20 sati i u subotu, 4.11. od 17 do 22 sata

Izložba IVAN ANTIĆ – ARHITEKTONIČNO premijerno je održana 2018. godine u zgradi RTS-a u Beogradu u sklopu Beogradske internacionalne nedelje arhitekture (BINA). Nakon Beograda, u suradnji sa BINA-om i autorima izložbe Dijanom Milašinović Marić i Igorom Marićem, izložba će biti realizirana i u Puli u sklopu Dana arhitekture u Istri. Na dan otvorenja 13.10. u 19 sati održat će se predavanje autora o stvaralačkom radu arhitekta Ivana Antića.

(iz teksta kataloga)
„Arhitektonski opus Ivana Antića (Beograd, 1923. – 2005.), profesora beogradskog Arhitektonskog fakulteta, redovnog člana SANU, jednog od najznačajnijih jugoslovenskih i srpskih graditelja, čije su građevine stvarane u vremenskom rasponu od gotovo pedeset godina, predstavlja, i u oblikovnom, i u konstruktivnom i sadržajnom smislu, gotovo utjelovljenje ideala doba u kojem je stvarao.

Njegov opsežan i nagrađivan opus sadrži brojna realizirana i projektirana arhitektonska djela, među kojima su remek-djela srpske arhitekture kao što su Muzej suvremene umjetnosti na Ušću, Spomen-muzej u Šumaricama, oba u koautorstvu s Ivankom Raspopović, Sportsko-rekreativni centar „25. maj“, potom sportska hala „Pinki“ u Zemunu, olimpijski bazen na Poljudu u Splitu, kompleks Dom pionira, sa zgradom RTB i kazalištem „Duško Radović” u Beogradu i druga, koja su sva svrhovite i estetizirane graditeljske forme, gotovo sublimati opredmećenja sadržajnih i konstruktivnih zahtjeva.

MSU_web

Šumarice_Web
Muzej suvremene umjetnosti u Beogradu (gore), Spomen-muzej u Šumaricama (detalj)

Mada se Antićeva djela uglavnom postavljaju u okvir racionalističkog koncepta koji se, u suštini, doživljava kao nenarušeno suglasje između osobina njegove svestrane ličnosti i suvremenog arhitektonskog izraza, njegov moćan i izražajan opus sadrži nekoliko različitih interesa koji se ne ispoljavaju kao faze već kao tokovi ili graditeljske fascinacije što se međusobno prepliću i ponavljaju. Kao osnovnu nit pratimo jedan naoko racionalan i pragmatičan pristup, koji proizlazi iz čvrstog stava o utilitarnosti arhitekture, njenoj geometriji i osnovnom sklopu, potom se zapaža zanimanje za regionalna istraživanja i primjenu iskustava folklorne arhitekture u modernom građenju. Njega također intrigiraju tehničke mogućnosti savladavanja prostora i velikih raspona do nivoa da kroz vidnu primjenu konstrukcije dolazi do gotovo ekspresivnih arhitektonskih oblika.

Osim spomenutog, Antić neprestano vodi računa o kontekstu, vizurama. Posjedovao je sposobnost mentalnog doživljavanja karaktera prostora i urođen osjećaj za odgovarajuću proporciju i harmoničnu, nenametljivu kompoziciju. Njegova racionalna priroda duboko je utemeljena na suštinskom poznavanju i razumijevanju arhitekture, kao i na potpunoj posvećenosti građenju, čemu je podredio čitav život. Spomenute arhitektonske teme okupirale su i druge velikane moderne, Le Corbusiera, Franka Lloyd Wrighta ili Kenza Tangea, uz čija djela ravnopravno stoje i najznačajniji radovi arhitekta Antića.

Krajnji rezultat, kuća – djelo, u opusu arhitekta Ivana Antića nije samo funkcionalna forma niti standardizirano i uobičajeno rješenje nego originalan i neponovljiv arhitektonski sklop visokih umjetničkih konotacija, čija konstruktivna i projektantska logika duboko proizlazi iz same biti i zadatka arhitekture da zadovolji potrebe čovjeka u praktičnom, tehničkom, estetskom i duhovnom smislu. Ako prihvatimo tezu da djelo najbolje govori o čovjeku, o njegovom karakteru, mora se zapaziti da je jedina ideja kojoj je Antić cijelog života služio, i kojoj je u potpunosti bio odan i posvećen, bila arhitektura. Za Antića je arhitektura prizma kroz koju u potpunosti vidi svijet, a arhitektonika kompleksan rukopis kojim je ispisivao stranice prostora.“

Pročitaj ostatak…Impressum

web stranicu pokreće WordPress, copyright DAI-SAI 2010.