Otvoreni grad 2016 (9.-11.9.2016)

Organizacija: Društvo arhitekata Istre (DAI-SAI)
Autor koncepcije i voditelj projekta: Breda Bizjak
Suradnici na programu: Aleksandar Ćelović, Sara Ambrus, Sekcija DiA DAI SAI (Marta Bognar, Danijela Perčić Tičić, Danijela Škandul, Katja Regvat),  članovi udruge BukaNoise (Matko Banković, Marko Krnjajić, Ivana Vojnić Vratarić, Marko Vojnić), članovi zadruge Praksa (Emil Jurcan, Ognjen Jovanović, Edna Jurcan), Saša Pančić, Dalibor Martinis, Branka Benčić

Program OTVORENI GRAD – intervencije u javnom prostoru Pule održao se prvi put u razdoblju od 9. do 11. rujna 2016. na tri lokacije u povijesnoj jezgri grada.

OTVORENI GRAD je projekt kojem je cilj podizanje svijesti o javnom prostoru. Urbanim se akcijama želi upozoriti na ‘nevidljive’, zapuštene i neiskorištene gradske prostore, potaknuti razmišljanje, raspravu i rad na projektima u postojećim javnim prostorima povijesne jezgre grada te istražiti i ostvariti mogućnosti za njihovo korištenje i ponovnu revalorizaciju. Projektom se istražuju javni, polujavni i privatni prostor te moguće međusobne interakcije koje možemo označiti terminima poput ‘privatni javno dostupan prostor’ i koje je njegovo značenje u urbanom kontekstu kroz privremeno korištenje. Istražuje se i ‘prostor – događaj’ /event space/ sagledan kroz prizmu urbanih događaja – kulturnih aktivnosti.

Ovogodišnji se program osredotočio na oživljavanje napuštenih i zanemarenih prostora u centru grada. Tri lokacije: “KUĆA BEZ KROVA” /Ul. Hermana Dalmatina 5/, “TERASA TRŽNICA” /Robna kuća Pula/ te “EX KINO BEOGRAD” /Garaža na Giardinima/ redefinirale su se te aktivirale kao prostori-događaji kroz niz kulturnih aktivnosti, a koje se u većini mogu svesti na zajednički nazivnik urbanog performansa. Program u kojem je sudjelovalo više od 20 sudionika iz zemlje i inozemstva je tako obuhvatio 8 različitih intervencija performativnog značaja: umjetničku kino-akciju, glazbeni i plesni performans, izložbu u izlogu, društvenu igru, literarni performans te okrugli stol i arhitektonsku radionicu.

U okviru urbanog performansa, pojma nastalog u umjetničkim praksama 60′ god. prošlog stoljeća, podrazumijeva se široki spektar izvedbi koje se ne mogu jednoznačno odrediti i koje su na razmeđu umjetničkog performansa, kazališne izvedbe, aktivističkog čina ili kolektivnog happeninga. Privatni prostor, koji kao prazan i neaktivan prostor gubi svoju primarnu funkciju i definiciju, a biva aktiviran urbanim performansom, postaje ‘privatni javno dostupan prostor’ te kao takav dio urbanog javnog prostora što naznačava da svaki privatni prostor sadrži potencijal javnog i obratno. Pritom se svako boravljenje u određenom prostoru može razumijeti kao akcija i kao takva postaje metodom/tehnikom utjecaja na privremenu urbanu transformaciju. Budući da kao stručnjaci u većini slučajeva nismo u mogućnosti formalno učestvovati u kvalitativnim promjenama urbanog razvoja povijesne jezgre, ovakve se intervencije čine realnim sredstvom javnog djelovanja u tom smjeru.

Privremeno korištenje prostora može predstavljati važan čimbenik u procesu oživljavanja zapuštenih i nekorištenih prostora, bilo da se radi o zgradama, dijelovima zgrada ili otvorenim površinama. Dok nekorištenje prostora često vodi u njihovo propadanje i degradiranje neposredne okoline, privremeno korištenje utječe na podizanje ekonomske, društvene ili kulturne vrijednosti samog prostora i njegove okoline. Istovremeno, ono poboljšava uvjete u prostoru za razvoj različitih djelatnosti i urbanih zajednica. Time se bitno pridonosi poticanju kreativnih i društveno aktivnih zajednica i pojedinaca, a indirektno i podizanju kvalitete te raznovrsnosti života u gradskim četvrtima.

Koncepcija pojedinog ‘prostora-događaja’ temeljila je na suradnji sa umjetnikom odn. umjetničkim kolektivom sa kojima je osmišljen privremeni sadržaj lokacije. Lokacija “EX KINO BEOGRAD” povjerena je umjetniku Daliboru Martinisu (kustosice Branka Benčić i Breda Bizjak) u suradnji sa Cinemaniac > misliti film i u partnerstvu sa Apotekom – Prostorom za suvremenu umjetnost, lokacija “KUĆA BEZ KROVA” osmišljena je u suradnji sa Audio kolektivom Palme i sekcijom Dai Sai – Djeca i arhitektura te lokacija “TERASA TRŽNICA” sa članovima udruge BukaNoise. Prostori – događaji za jedan su vikend postali privremena prizorišta umjetnosti, druženja i razgovora te se na čas pomaknuli iz anonimnosti i postali javni prostori.

Pročitaj ostatak…