Najnovije u Izborna skupština DAI SAI

Izabrana su nova upravna tijela DAI SAI

dai_web podloga

Na izbornoj skupštini Društva arhitekata Istre održanoj 23. srpnja 2020. u MMC-u Luka u Puli izabrana su nova upravna tijela za mandat 2020.-2024.

Predsjednica: Breda Bizjak

Potpredsjednica: Helena Sterpin

Predsjedništvo: Breda Bizjak (kao predsjednica), Helena Sterpin (kao potpredsjednica), Jasmina Bašić, Marta Bognar, Valentina Kaić, Anamarija Tubaković, Vladimir Jakovac, Emil Jurcan i Bruno Poropat

Stručni savjet: Breda Bizjak, Marta Bognar, Helena Sterpin i Aleksandar Ćelović

Sud časti: Iva Rađa, Eligio Legović i Berislav Iskra

 

Izborna skupština Društva arhitekata Istre

Izborna skupština Društva arhitekata Istre održat će se u četvrtak, 23. srpnja 2020. u 20 sati u MMC-u Luka, Istarska 30, Pula.

Birat će se predsjednik, dopredsjednik i članovi predsjedništva te ostalih tijela društva.
Pozivaju se svi zainteresirani redovni članovi Društva arhitekata Istre da dostave svoje kandidature na mail tajništva dai-sai@dai-sai.hr ili ih objave na Skupštini.

Dnevni red:
1. Utvrđivanje dnevnog reda
2. Odabir zapisničara i ovjerovitelja zapisnika
3. Financijsko i programsko izvješće za 2017., 2018. i 2019. godinu
4. Izbor radnih tijela izborne skupštine – izborno povjerenstvo
5. Izbor novih upravljačkih tijela DAI-SAI
6. Razno

 Impressum

web stranicu pokreće WordPress, copyright DAI-SAI 2010.