Najnovije u Krvavica

LINA arhitektonski program: “From Care to Cure and Back” / Galerija DAI-SAI, Pula, 27. – 29. 4.

FCTC_web DAI

Od 27. do 29. travnja 2023. godine u Puli će se održati program “From Care to Cure and Back” kojega organizira DAI-SAI u okviru europske arhitektonske platforme LINA (Learn, Interact and Network in Architecture).

“From Care to Cure and Back”, programme organised by DAI-SAI within LINA, european arhitecture platform, is taking place from 27th until 29th of April 2023 in Pula.

Program “From care to cure and back” kritički istražuje arhitektonsku baštinu, suživot prošlih, sadašnjih i budućih zajednica u odnosu na napuštenu arhitekturu, te potiče transformaciju materijalnog i nematerijalnog okruženja iz “prostora zajedničke bolesti” u mjesta “zajedničkog izlječenja”. Studija slučaja je objekt Dječjeg lječilišta u Krvavici, remek-djelo zagonetnog arhitekta Rikarda Marasovića iz 1965., a osnovni istraživački medij film, i metoda rada u zajednici.
Program će se održavati na engleskom i, djelomično, hrvatskom jeziku.

RASPORED DOGAĐANJA (For timetable in English, scroll down)

Pročitaj ostatak…

A report from Krvavica

01_A_DAI-SAI-Krvavica_Matija_Kra.2e16d0ba.fill-1700x1275
Photo: Matija Kralj Štefanić

The DAI-SAI From care to cure and back explores critical architectural heritage, depletion of human communities in relation to abandoned architecture, and encourages transformation of both material and immaterial environments from “spaces of a common disease” into places of “common healing”.

Through the medium of film, LINA fellows Rebeka Bratož Gornik and Joaquin Mora, together with the cinematographer Matija Kralj Štefanić and curator and architect Ana Dana Beroš, started the investigations and documentation of The Children’s Maritime Health Resort of Military Insured Persons, an architectural masterpiece built in 1965 near Makarska, Croatia.

01_B_DAI-SAI-Krvavica_Matija_Kralj_Stefanic.max-1150x500
Photo: Matija Kralj Štefanić

Pročitaj ostatak…Impressum

web stranicu pokreće WordPress, copyright DAI-SAI 2010.