DAS: Natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja uređenja Sutikle u Podgori

DCIM100MEDIADJI_0228.JPG

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA raspisuje, a DRUŠTVO ARHITEKATA SPLITA (DAS) organizira i provodi

Javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju, I. stupnja složenosti
Natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja
uređenja Sutikle u Podgori

Oznaka iz Plana nabave Raspisivača natječaja: EMV 21/23
Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata: 142-23/PO-AU/NJN

RASPISIVAČ I INVESTITOR natječaja je SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA, Domovinskog rata 2, 21000 Split; OIB: 40781519492; telefon: +385 21 400-282; e-mail: matea.dorcic@dalmacija.hrwww.dalmacija.hr; odgovorna osoba: Blaženko Boban, župan; osoba za kontakt: Matea Dorčić

PROVODITELJ I ORGANIZATOR natječaja je DRUŠTVO ARHITEKATA SPLITA (DAS), Starčevićeva 24c, 21000 Split, OIB 88950229770, koje zastupa Predsjednica, Daša Gazde, dipl.ing.arh., tel. +(385) 95 901 5700, e-mail: info@d-a-s.hr, web stranica: www.d-a-s.hr.

IZRAĐIVAČ NATJEČAJNOG ELABORATA
No.638 d.o.o., Vojnovićeva 21, Zagreb, OIB: 52465166500
Stručni tim: Maša Medoš, mag.ing.arch., A4387 i Klara Nikšić, mag.ing.arch., A4503

VRSTA NATJEČAJA
Javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, anketni i za realizaciju, I. stupnja složenosti za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja uređenja Sutikle u Podgori

PREDMET NATJEČAJA je izrada idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja uređenja Sutikle u Podgori

Pročitaj ostatak…