DAS: Natječaj za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja uređenja kulturno-povijesne cjeline Solina i Travarice u Trogiru

default

GRAD TROGIR raspisuje, a DRUŠTVO ARHITEKATA SPLITA (DAS) organizira i provodi javni, opći, dijelom za realizaciju, prvog stupnja složenosti, u jednom stupnju Projektni natječaj za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja Uređenja kulturno-povijesne cjeline Solina i Travarice u Trogiru.

Oznaka iz Plana nabave Raspisivača natječaja: 03/23 VV
Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata: 145-23/ST-UA/NJN

RASPISIVAČ natječaja je GRAD TROGIR, Trg Ivana Pavla II. br. 1, 21 220 Trogir, OIB:84400309496, web-stranica: www.trogir.hr, e-mail: javna.nabava@trogir.hr, odgovorna osoba: Ante Bilić, dipl.ing.građ., Gradonačelnik Grada Trogira

PROVODITELJ natječaja je DRUŠTVO ARHITEKATA SPLITA (DAS), Starčevićeva 24c, 21000 Split, OIB: 88950229770, koje zastupa Predsjednica, Daša Gazde, dipl.ing.arh., web stranica: www.d-a-s.hr, e-mail: natjecaj.trogir@gmail.com,

Pročitaj ostatak…