Najnovije u rezultati

DAR: Natječaj za uređenje obalnog pojasa naselja Baška – REZULTATI NATJEČAJA

NAZIV NATJEČAJA:
Natječaj za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja uređenja obalnog pojasa naselja Baška

VRSTA, STUPANJ SLOŽENOSTI I STUPANJ PROVEDBE NATJEČAJA
Natječaj je urbanističko-arhitektonski, javni, opći, drugog stupnja složenosti, u jednom stupnju provedbe, anonimni, za realizaciju.

RASPISIVAČ I INVESTITOR NATJEČAJA:
OPĆINA BAŠKA
Palada 88, 51523 Baška, OIB: 24078212554
koju zastupa načelnik općine mr.sc. Toni Juranić, dipl.oec.
tel.: +385 (0) 51 750 550,
fax.: +385 (0) 51 750 560,
e-mail: opcina-baska@ri.t-com.hr
web: (www.baska.hr)

PROVODITELJ I ORGANIZATOR NATJEČAJA:
DRUŠTVO ARHITEKATA RIJEKA (DAR),
Ivana Dežmana 2a, 51000 Rijeka, OIB:02738753386
koje zastupa predsjednik Gordan Resan, dipl.ing.arh.
tel.: +385 (0) 51 585 829
fax.: +385 (0) 51 585 829
e-mail: info@d-a-r.hr
web: www.d-a-r.hr

Svi detalji i natječajni eleborat na linku: http://d-a-r.hr/?p=6468

Rezultate natječaja pogledajte na linku http://d-a-r.hr/?p=6705

Rezultati natječaja za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja pastoralnog centra, sportske dvorane i plivališta u Župi Dubrovačkoj

Pročitaj ostatak…

Rezultati Arhitektonsko-urbanističkog natječaja za izradu idejnog rješenja Zdravstveno-turističkog centra u Biogradu na moru

Pročitaj ostatak…

Rezultati natječaja za izradu idejnog arhitektonsko – urbanističkog rješenja za novu zgradu Tehnološkog parka Varaždin – Centar kompetencije za obnovljive izvore energije (TPV– CKOIE)

Pročitaj ostatak…

Rezultati natječaja: Islamski centar u Osijeku

Objavljeni su rezultati natječaja za izradu idejnog arhitektonskog rješenja islamskog centra u Osijeku.

Pročitaj ostatak…Impressum

web stranicu pokreće WordPress, copyright DAI-SAI 2010.