Najnovije u vukovar

Natječaj za idejno arhitektonsko-urbanističko rješenje Interkulturnog programa predškole i osnovne škole ‘Dunav’ te školske sportske dvorane u Vukovaru

Javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju i anketni

NATJEČAJ
za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja
Interkulturnog programa predškole i osnovne škole ‘Dunav’ te školske sportske dvorane u Vukovaru

Oznaka iz Plana javne nabave Raspisivača natječaja 77./2015
Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata: 16-15/VU-AU/NJN

Pročitaj ostatak…

Natječaj za uređenje parka Kupalište Ribarska u VukovaruUDRUŽENJA HRVATSKIH ARHITEKATA (UHA)
raspisuje državni, javni, otvoreni, projektni, u jednom stupnju, anonimni

NATJEČAJ
za izradu idejnog urbanističko – arhitektonskog i krajobraznog rješenja
ZA UREĐENJE PARKA KUPALIŠTE RIBARSKA U VUKOVARU

RASPISIVAČ, ORGANIZATOR I PROVODITELJ
Udruženje hrvatskih arhitekata (UHA), Trg bana J. Jelačića 3/I, Zagreb,
koje zastupa predsjednik Hrvoje Hrabak, dia

Sredstva za provedbu natječaja osigurava Agrokor d.d.

Pročitaj ostatak…Impressum

web stranicu pokreće WordPress, copyright DAI-SAI 2010.