Najnovije u zapisnik

Zapisnik sastanka sekcije DiA 05.02.2011.

Dnevni red: 1) Organizacija radionice VV 04, 2) Prijava za natječaj UIA Architecture & Children Golden Cubes nagrade, 3) Pokretanje inicijative za izradu privremene instalacije na degradiranoj lokaciji u gradu Puli

Zapisnik DiA 01_2011.

Zapisnik sastanka sekcije DiA 28.12.2010.

Dnevni red: 1) Planiranje korištenja sredstva za 2011. , 2) Organizacija radionice VV 2201 2011, 3) Prijava za natječaj UIA Architecture & Children Golden Cubes nagrade, 4) Organizacija Sekcije „Djeca i Arhitektura“

Zapisnik DiA 01_2010.Impressum

web stranicu pokreće WordPress, copyright DAI-SAI 2010.