Zadnje vijesti

Natječaj za idejno arhitektonsko-urbanističko rješenje za DV Valmade u Puli – OBJAVA REZULTATA

naslovna_web

GRAD PULA – POLA
i
DRUŠTVO ARHITEKATA ISTRE – SOCIETÀ ARCHITETTI DELL’ISTRIA (DAI – SAI)

OBJAVLJUJU REZULTATE

Za javni, anonimni, opći, u jednom stupnju, za realizaciju, I. stupnja složenosti
PROJEKTNI NATJEČAJ
za izradu idejnog arhitektonsko – urbanističkog rješenja za
DJEČJI VRTIĆ VALMADE U PULI

Oznaka iz Plana nabave Raspisivača natječaja: 3-23-VV
Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata: 140-23/PU-AU/NJN

RASPISIVAČ I INVESTITOR natječaja je Grad Pula – Pola, Forum 1, 52100 Pula, OIB: 79517841355; telefon: +385 52 371 700; e-mail: info@pula.hr; www.pula.hr; odgovorna osoba: dr.sc. Filip Zoričić, prof., gradonačelnik.

PROVODITELJ I ORGANIZATOR natječaja je Društvo arhitekata Istre – Società architetti dell´Istria (DAI-SAI); Smareglina 1, 52100 Pula – Pola; OIB: 18852569845; telefon: +385 98 331 351; e-mail: dai-sai@dai-sai.hr; www.dai-sai.hr; odgovorna osoba: Breda Bizjak, dipl.ing.arh., predsjednica.

IZRAĐIVAČI  NATJEČAJNOG PROGRAMA su Maja Kireta, dipl.ing.arh. ovl.arh, A 3310, Tome Masaryka 21, HR-42000 Varaždin, maja.kireta77@gmail.com i Karmela Maren, mag.ing.arh., UO za  urbanizam, investicije i razvojne projekte, Grad Pula-Pola, Forum 2,HR-52100 Pula, 052/371-860, karmela.maren@pula.hr.

Pročitaj ostatak…

Dani arhitekture u Istri 2023 / Godišnja izložba članova DAI – SAI i gostujućih izlagača / DAI – SAI, 10.11. u 19 sati

vizual_web

Dani arhitekture u Istri 2023 nastavljaju se Godišnjom izložbom članova DAI – SAI i gostujućih izlagača. Izložba se otvara u petak, 10. studenoga 2023. godine u 19 sati u prostoru DAI – SAI u Smareglinoj 1 u Puli.

U sklopu tradicionalne manifestacije Dani arhitekture u Istri i ove će godine članovi Društva arhitekata Istre te gostujući autori izložiti svoje projekte i realizacije nastale tijekom prošle i tekuće godine.

Izlažu: Jasmina Bašić, Karin Blažina, Berislav Iskra, Edna Strenja Jurcan, Marko Hajdarović, Dino Krizmanić, Igor Levak, Matija Luk, Kristijan Mamić, Vjekoslav Moscatello, Marko Perčić, Ivana Debeljuh, Dean Peteh, Zvonimir Prusina, Božidar Pustijanac, Iris Roce, Petra Rukavina, Dean Skira, Lina Stepančić, Helena Sterpin te Leonid Zuban.  

Na izložbi će se predstaviti i rezultati radionice gradnje suhozida na Kamenjaku u organizaciji Društva arhitekata Istre i Javne ustanove Kamenjak koja se održala krajem kolovoza ove godine pod mentorstvom Alena Čikade iz udruge Kallokva te dva autorska filma: „The Sound that Remains“ (8:40), autora Joaquina More i „Timecapsule“ (10:18), autorice Rebeke Bratož Gornik, oba u produkciji programa DAI-SAI-a From Care to Cure koji se održava u okviru europske arhitektonske platforme LINA.

Izložba ostaje otvorena do 1. prosinca 2023. godine, radnim danom od 17 do 20 sati.

Organizacija: Društvo arhitekata Istre (DAI-SAI) – Breda Bizjak, Tihana Nalić
Grafičko oblikovanje: Tihana Nalić, Bobula
Projekt financijski podržavaju: Ministarstvo kulture i medija RH, Istarska županija, Grad Pula

 

DAS: Natječaj za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja uređenja kulturno-povijesne cjeline Solina i Travarice u Trogiru

default

GRAD TROGIR raspisuje, a DRUŠTVO ARHITEKATA SPLITA (DAS) organizira i provodi javni, opći, dijelom za realizaciju, prvog stupnja složenosti, u jednom stupnju Projektni natječaj za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja Uređenja kulturno-povijesne cjeline Solina i Travarice u Trogiru.

Oznaka iz Plana nabave Raspisivača natječaja: 03/23 VV
Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata: 145-23/ST-UA/NJN

RASPISIVAČ natječaja je GRAD TROGIR, Trg Ivana Pavla II. br. 1, 21 220 Trogir, OIB:84400309496, web-stranica: www.trogir.hr, e-mail: javna.nabava@trogir.hr, odgovorna osoba: Ante Bilić, dipl.ing.građ., Gradonačelnik Grada Trogira

PROVODITELJ natječaja je DRUŠTVO ARHITEKATA SPLITA (DAS), Starčevićeva 24c, 21000 Split, OIB: 88950229770, koje zastupa Predsjednica, Daša Gazde, dipl.ing.arh., web stranica: www.d-a-s.hr, e-mail: natjecaj.trogir@gmail.com,

Pročitaj ostatak…

DAS: Natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja uređenja Sutikle u Podgori

DCIM100MEDIADJI_0228.JPG

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA raspisuje, a DRUŠTVO ARHITEKATA SPLITA (DAS) organizira i provodi

Javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju, I. stupnja složenosti
Natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja
uređenja Sutikle u Podgori

Oznaka iz Plana nabave Raspisivača natječaja: EMV 21/23
Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata: 142-23/PO-AU/NJN

RASPISIVAČ I INVESTITOR natječaja je SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA, Domovinskog rata 2, 21000 Split; OIB: 40781519492; telefon: +385 21 400-282; e-mail: matea.dorcic@dalmacija.hrwww.dalmacija.hr; odgovorna osoba: Blaženko Boban, župan; osoba za kontakt: Matea Dorčić

PROVODITELJ I ORGANIZATOR natječaja je DRUŠTVO ARHITEKATA SPLITA (DAS), Starčevićeva 24c, 21000 Split, OIB 88950229770, koje zastupa Predsjednica, Daša Gazde, dipl.ing.arh., tel. +(385) 95 901 5700, e-mail: info@d-a-s.hr, web stranica: www.d-a-s.hr.

IZRAĐIVAČ NATJEČAJNOG ELABORATA
No.638 d.o.o., Vojnovićeva 21, Zagreb, OIB: 52465166500
Stručni tim: Maša Medoš, mag.ing.arch., A4387 i Klara Nikšić, mag.ing.arch., A4503

VRSTA NATJEČAJA
Javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, anketni i za realizaciju, I. stupnja složenosti za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja uređenja Sutikle u Podgori

PREDMET NATJEČAJA je izrada idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja uređenja Sutikle u Podgori

Pročitaj ostatak…

UHA: urbanističko – arhitektonski natječaj za uređenje i izgradnju središnjeg dijela glavne gradske osi u Karlovcu

UHA karlovac

Grad Karlovac raspisuje, a Udruženje hrvatskih arhitekata provodi

Javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju i anketni, II. stupnja složenosti
URBANISTIČKO – ARHITEKTONSKI NATJEČAJ
za uređenje i izgradnju središnjeg dijela
GLAVNE GRADSKE OSI U KARLOVCU

Oznaka iz Plana nabave Raspisivača natječaja: 056/22
Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata: 144-23/KA-UA/NJN

RASPISIVAČ I INVESTITOR natječaja je Grad Karlovac, Banjavčićeva 9, Karlovac, OIB: 25654647153, telefon: 047/628 102, e-mail: damir.mandic@karlovac.hr, odgovorna osoba: Damir Mandić, dipl. teol., gradonačelnik

PROVODITELJ I ORGANIZATOR natječaja je UDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA (UHA), Trg bana J. Jelačića 3/I, 10 000 Zagreb, OIB: 01152649489, Telefon: 01/4816 151, e-mail: tajnistvo@uha.hr, odgovorna osoba: Roman Šilje, dipl. ing. arh., predsjednik

IZRAĐIVAČ NATJEČAJNOG ELABORATA
APE d.o.o., Zagreb, Ozaljska 61

Stručni tim na izradi natječajnog programa: Nikša Božić, dipl. ing. arh. i Sandra Jakopec, ovlaštena arhitektica i urbanistica

VRSTA NATJEČAJA: Otvoreni, javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju i anketni, II. stupnja složenosti, za izradu urbanističko – arhitektonskog rješenja uređenja i izgradnje središnjeg dijela glavne gradske osi u Karlovcu.

PREDMET NATJEČAJA je izrada urbanističko-arhitektonskog rješenja za uređenje i izgradnju središnjeg dijela glavne gradske osi u Karlovcu.
Predviđena je dodjela tri grupe nagrada po cjelinama:

Šira zona obuhvata – zone A, B1 i B2 (anketni dio) – OBAVEZNI DIO NATJEČAJA

Uža zona obuhvata – zona A ”Nazorova” (dio za realizaciju) – NEOBAVEZNI DIO NATJEČAJA

Uža zona obuhvata – zona A ”Sarajevska” (dio za realizaciju) – NEOBAVEZNI DIO NATJEČAJA

Pročitaj ostatak…Impressum

web stranicu pokreće WordPress, copyright DAI-SAI 2010.