Zapisnik sastanka članova Predsjedništva DAI-SAI 21.10.2010.

Dnevni red:

1. Utvrđivanje Dnevnog reda 
2. Verifikacija Zapisnika sa 21. sjednice Predsjedništva 
3. Razmatranje Izvještaja o radu Povjerenstva o arhitektonskoj uspješnosti Grada Pule 
4. Razmatranje Informacije o Zaključcima Stručnog savjeta od 11. listopada 2010. 
5. Izmjene i dopune Statuta – izbor Koordinatora 
6. „Razgovori članova DAI – SAI“ – verifikacija Prijedloga tema  
7. Utvrđivanje službenih oblika komuniciranja u DAI-SAI-u i službenog glasila DAI-SAI-a 
8. Izbor Uredništva web-portala sa utvrđivanjem obveza 
9. Pravila ponašanja u „google“ – grupi -  izbor administratora – moderatora -  utvrđivanje obveza administratora -  pravila učlanjenja 
10.  Godišnja izložba i dani arhitekture – Program i podjela obveza 
11. Utvrđivanje datuma održavanja Skupštine DAI – SAI 
12. Natječaj Riva u Puli – Informacija o krivom navodu u medijima 
13. Razno

Zapisnik Predsjedništva 21.10.2010.