Priprema skupštine 25. ožujka

Poštovani kolege, članovi društva,

U tijeku su pripreme za održavanje skupštine DAI-SAI-a. Ista bi se trebala održati 25. ožujka 2011. godine. Radi što kvalitetnijeg održavanja skupštine, pozivamo vas da uputite svoje prijedloge i sugestije kojima ćete pomoći u pripremi dnevnog reda i materijala za održavanje skupštine.

Molimo vas da prijedloge i sugestije uputite pisanim putem na e-mail DAI-SAI-a: dai-sai@inet.hr
Poziv za sudjelovanje na skupštini bit će objavljen 30 dana prije održavanja skupštine na web stranici DAI-SAI-a na kojoj će biti objavljeni i svi materijali za održavanje skupštine, a poziv i materijali će ujedno biti poslani poštom svim članovima.

Unaprijed se zahvaljujemo i očekujemo vašu suradnju.