Zapisnik okruglog stola o izmjenama Statuta, 17.2.2011.

Prisutni: Karin Blažina, Marta Bognar, Alma Cvitan Matticchio, Vjekoslav Gašparović, Damir Hrvatin, Emil Jurcan, Dino Krizmanić, Danijela Perčić Tičić, Marko Perčić (u drugom dijelu sastanka), Katja Regvat, Emil Stijepčić, Leonid Zuban.
PRVI DIO – Općenito o Statutu i ustroju DAI_SAI
Moderator razgovora Leonid Zuban obavještava okupljene da je izrađen prvi nacrt prijedloga izmjena statuta na temelju pristiglih prijedloga, te da je odlučeno napraviti okrugli stol, prije same godišnje skupštine, gdje bi se zainteresirani članovi društva upoznali s izmjenama statuta, iste prodiskutirali, te sakupili eventualni novi prijedlozi. Predlaže da se prije čitanja samog statuta razjasni koji su ciljevi pristupanju izmjenama statuta. Koji su to ciljevi koji se izmjenama statuta žele ostvariti?

Zapisnik s okruglog stola