Zapisnik godišnje izborne Skupštine Društva arhitekata Istre, 25. 03. 2011.

Poštovani članovi,
U privitku ćete pronaći Zapisnik godišnje, izborne Skupštine Društva arhitekata Istre, održane 25. 03. 2011.

Dnevni red:
1. Utvrđivanje dnevnog reda
2. Izvješće o radu za 2010. godinu
3. Izbor radnih tijela izborne Skupštine- izbornog povjerenstva i ovjerovitelja zapisnika
4. Izbor novih upravnih tijela DAI- SAI
5. Prijem novih članova
6. Razno

Zapisnik izborna Skupština 25.03.2011.