Poziv članovima DAI-SAI

Pozivaju se zaintesirani članovi DAI_SAI-a da se uključe u formiranje radnih tijela DAI-SAI-a:

- SAVJET IZDAVAČKE DJELATNOSTI

- ODBOR FINANCIJSKE KONTROLE DAI-SAI

Svi zainteresirani molimo da se jave mailom tajništvu DAI-SAI-a.
dai-sai@inet.hr