Pulska riva u “La-Kostu”, prilogu “Glasa Istre”, 1.9.2011.