Sastanak predsjedništva u ponedjeljak 24.10.2011. u 18:30, MMC Luka

Pozivaju se svi članovi predsjedništva kao i svi zainteresirani članovi DAI-SAI-a da prisustvuju radu predsjedništva u ponedjeljak 24.10.18:30 u MMC Luka, Istarska 30, Pula.

Prijedlog dnevnog reda:

1. Utvrđivanje konačnog prijedloga izmjena i dopuna statuta DAI-SAI.
Nacrt izmjene pripremila J. Peharda Doblanović.
2. Razno