Zapisnik Predsjedništvo DAI-SAI 12.12.2011.

Dnevni red:

1. Prihvaćanje prijedloga dnevnog reda
2. Delegati DAI-SAI za predsjedništvo i skupšinu UHA-e za mandat 2012./2013.
3. Otvoreno pismo Predsjedniku Vlade RH sa 10 zahtjeva arhitektonske struke
4. Zajednički nastup DAI-SAI i UHA na izložbi „Sezona urbanizma“
5. Nastavak komunikacije sa predstavnicima gradskih upravnih odjela za prostorno uređenje
6. Međuodnos MMC-a LUKA i udruga članica te prijedlog zamjene uredskih prostorija

Zapisnik Predsjedništvo 12.12.2011.