POZIV članovima za pripremu arhitektonskog natječaja za Trg kralja Tomislava u Puli

Poštovani članovi,
u fazi je priprema arhitektonskog natječaja za Trg kralja Tomislava u Puli.  Društvo arhitekata Istre pripremit će stručne podloge i program natječaja. 
Pozivaju se svi zainteresirani koji se žele uključiti u pripremu stručnih podloga i programa da dođu u prostor DAI-SAI (MMC LUKA, Istarska 30, Pula) u četvrtak, 28. 6. 2012. u 18.30 sati radi dogovora i formiranja radnih grupa.

Predsjednik DAI-SAI: Leonid Zuban dipl.ing.arh.