MEĐUNARODNA ŠKOLA ARHITEKTURE MOTOVUN 2012.

S velikim Vas zadovoljstvom pozivamo na otvorenje već tradicionalne izložbe studentskih radova na kojoj se izlažu radovi prethodne generacije, koja će se otvoriti u srijedu, 08. 08. 2012. u 20.30 sati u Multimedijalnom centru LUKA (Istarska 30, Pula), a ostvaruje se u suradnji s Društvom arhitekata Istre(DAI-SAI). Izložba će biti otvorena do 19. 08. 2012.

Međunarodna ljetna škola arhitekture ove godine obilježava 30. obljetnicu kontinuiranog rada. Ljetna škola arhitekture u Motovunu djeluje pri Studijskom centru Arhitektonskog fakulteta od 1981. godine i ima za cilj istraživanje,valorizaciju i kreativnu interpretaciju graditeljskih iskustava koja su na područjuIstre tijekom stoljeća ostavila bogatu kulturnu, arhitektonsku i urbanističku baštinu.

Svojim djelovanjem na tlu Istre škola treba biti promotor ideja te rasadnik teorijskog i praktičnog znanja u području suvremenog planiranja, izgradnje i oblikovanja prostora, kao i aktivni sudionik u revalorizaciji kulturne baštine,te zaštiti i unapređenju čovjekove okoline. U njezin se rad uključuju, osim nastavnika Arhitektonskog fakulteta, i gostujući nastavnici, znanstvenici te istraživači iz zemlje i inozemstva. Program rada Ljetne škole usmjeren je u svom stručnom i praktičnom pedagoškom dijelu prema stvarnim potrebama,planovima i mogućnostima općina i gradova, te društvenih i gospodarskih čimbenika Istre. Svake se godine utvrđuje detaljan program rada, ovisno obroju prijavljenih škola, studenata i nastavnika, te raspoloživim materijalnim i ostalim sredstvima. Studenti-sudionici Ljetne škole biraju se iz kruga najuspješnijih studenata dodiplomske nastave putem natječaja i preporuke nastavnika. Njihov se rad sastoji iz seminara, studijskih projekata i istraživačkih izvještaja. Cilj je nastave da se pod vodstvom nastavnika razviju samostalne istraživačke i kreativne sposobnosti svakoga sudionika. Nakon završetka Ljetne škole organizira se izložba studentskih radova u Motovunu, Multimedijalnom centru LUKA u Puli i na fakultetima koji su sudjelovali u radu škole.