Sastanak predsjedništva u petak 28.09.2012. u 18:00, MMC Luka

Poštovani članovi pozivamo vas na sastanak Predsjedništva DAI-SAI koji će se održati u petak, 28.09.2012. u MMC-u LUKA (Istarska 30, Pula) s početkom u 18 sati.

Prijedlog dnevnog reda:
1. Prihvaćanje dnevnog reda
2. Izvještaj o provedbi natječaja za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja Trga Kralja Tomislava.
3. Organizacija Dana arhitekture 2012. i Godišnje izložbe članova DAI-SAI
4. Dogovor oko mogućeg datuma održavanja i priprema za godišnju skupštinu DAI-SAI (glavna tema skupštine: broj aktivnih članova i plaćanje članarine)
5.  Razmatranje mogućnosti  dostave cirkularnog pisma svim općinama i gradovima da se u PPUO-ima i PPUG-ova dozvoli izgradnja ravnoga krova na objektima (obzirom da su upravo u tijeku izmjene i dopune PPUO i PPUG)
6. Diskusija o aktualnim prostornim temama
7. Razno